"ไทยสร้างไทย" ชนกลุ่มทุนผูกขาด ฟ้องเอาผิดอาญา จนท.รัฐ ตัวการทำค่าไฟแพง

"ไทยสร้างไทย" ชนกลุ่มทุนผูกขาด ฟ้องเอาผิดอาญา จนท.รัฐ ตัวการทำค่าไฟแพง

"ไทยสร้างไทย" เอาจริง ชนกลุ่มทุนผูกขาด ฟ้อง จนท.รัฐ ตัวการทำค่าไฟแพง เอาผิดอาญา ตามมาตรา 151 และ 157 เอื้อประโยชน์ให้เอกชนคู่สัญญาได้รับประโยชน์จากค่า Ft แล้วผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน

วันที่ 25 เม.ย. พรรคไทยสร้างไทย โดย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองหัวหน้าพรรค และผู้อำนวยการสำนักปราบโกงพรรคไทยสร้างไทย มอบหมายให้ นายปริเยศ อังกูรกิตติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ นายเจตุบัญชา อำรุงจิตชัย รองโฆษกพรรค นายรณกาจ ชินสำราญ คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ พรรคไทยสร้างไทย พร้อมทีมกฎหมายร่วมกับพี่น้องประชาชน ยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนทำให้ค่าไฟฟ้าแพง ต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง โดยเปิดเผยว่า หลังจากที่พรรคไทยสร้างไทยได้รับฟังผลกระทบ ของประชาชนที่ขยายตัวเป็นวงกว้าง จากราคาค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้นเกือบ 30% ประกอบกับการติดตาม ตรวจสอบข้อมูลมาระยะหนึ่งพบว่า การขึ้นค่าไฟฟ้า ไม่ได้มาจากความต้องการในการบริโภคไฟฟ้ามากขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความผิดพลาดในการบริหารนโยบายด้านพลังงานของผู้มีอำนาจ และพฤติการณ์ที่ส่อว่าจะเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนหลายราย ในการอนุมัติสัญญาสัมปทานและการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่เกินความต้องการของประเทศ

พรรคไทยสร้างไทยจึงได้ยื่นฟ้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า ตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511 ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายในการกำหนดมาตรการ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและเชื่อถือเกี่ยวกับไฟฟ้า โดยต้องกำหนดปริมาณให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับความเป็นจริง ตามความต้องการใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศในแต่ละช่วงเวลา

แต่ผู้ถูกฟ้องได้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ได้ดำเนินการกำหนดกรอบ หรือเพดานของสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของเอกชนในระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศ และกำหนดปริมาณไฟฟ้าสำรองอันเกี่ยวกับสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของเอกชนเกินความจำเป็น และสูงกว่าการบริโภค หรือความจำเป็นด้านความมั่นคงด้านพลังงาน ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากประชาชนสูงเกินความเป็นจริง และยังมีไฟฟ้าสำรองเหลือการบริโภคที่เอื้อประโยชน์ หรือส่อไปทางทุจริต หรือประพฤติมิชอบให้เอกชนที่เป็นคู่สัญญา ได้ประโยชน์จากงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินของประชาชน

การกระทำของผู้ถูกฟ้องซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดๆ ของ กฟผ.ได้ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่โจทก์ รัฐ และประชาชน หรือเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ หรือรัฐ และประชาชน หรือปฏิบัติ หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เพื่อเอื้อประโยชน์ให้เอกชนคู่สัญญาให้ได้รับประโยชน์จากค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) แล้วผลักภาระค่าใช้จ่ายให้โจทก์ และประชาชน หรือรัฐ เป็นการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 จึงขอศาลได้โปรดพิจารณารับฟ้องและไต่สวนมูลฟ้อง เรียกพยานหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเอาผิดต่อไปด้วย.

คุณกำลังดู: "ไทยสร้างไทย" ชนกลุ่มทุนผูกขาด ฟ้องเอาผิดอาญา จนท.รัฐ ตัวการทำค่าไฟแพง

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด