“ไทยสร้างไทย” มุ่ง สร้างประชาธิปไตยทางตรง ต่อยอด 30 บาทรักษาทุกโรค

"ไทยสร้างไทย" เปิดแพลตฟอร์ม นวัตกรรมทางการเมือง "Citizen Force" เปลี่ยน เพื่อสร้างพลังการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับคนไทย ต่อยอดการทำนโยบายให้ตรงใจ และมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมต่อยอด 30 บาท รักษาทุกโรค ด้วย Digital Health

“ไทยสร้างไทย” มุ่ง สร้างประชาธิปไตยทางตรง ต่อยอด 30 บาทรักษาทุกโรค

พรรคไทยสร้างไทยโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยกล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีของพรรคไทยสร้างไทยคือการสร้างประชาธิปไตยโดยตรง(Direct democracy)เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจที่สำคัญทางการเมืองที่ไม่ใช่แค่เพียงวันกาบาทเลือกตั้งเพียงวันเดียวแต่ในทุกกระบวนการทางกฎหมายและการตัดสินใจของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบกับประชาชนซึ่งหากพรรคไทยสร้างไทยเป็นรัฐบาลจะใช้เทคโนโลยี"Citizen Force"มาให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจทางการเมือง

นอกจากนี้พรรคไทยสร้างไทยจะนำเทคโนโลยีมาเปลี่ยนเพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับคนไทยเช่นในด้านสาธารณสุขพรรคจะมีการต่อยอดจากโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเป็นโครงการ30บาทสุขภาพดีถ้วนหน้าพรรคจึงสร้างระบบ“ไทยสร้างไทยDigital Health”เพื่อดูแลเรื่องการสร้างสุขภาพและการรักษาโดยประชาชนสามารถเลือกโรงพยาบาลได้เองสามารถนัดหมายและพูดคุยกับหมอได้โดยไม่ต้องรอคิวนานรวมถึงสามารถรับยาได้โดยไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลเองและที่สำคัญจะมีการเก็บข้อมูลทำระบบBig Dataเพื่อเตรียมพร้อมวางแผนการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการรักษาพยาบาลและบริหารจัดการคุณภาพในการป้องกันโรคจากระบบBig Dataเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยของประชาชนให้“แข็งแรงก่อนป่วยรวยก่อนแก่”เป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพดีซึ่งจะนำระบบ“ไทยสร้างไทยDigital Health”มาต่อยอดในโครงการบำนาญประชาชนเดือนละ3,000บาทด้วย

นอกจากนั้นพรรคไทยสร้างไทยจะนำเทคโนโลยีมาเปลี่ยนด้วยระบบ“ไทยสร้างไทยDigital Education”เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยการนำครูผู้สอนที่เก่งๆเช่นการค้าขายออนไลน์ตามกรุงเทพฯไปสู่ยอดดอยและตามพื้นที่ต่างๆของประเทศผ่านระบบ“ไทยสร้างไทยDigital Education”ซึ่งจะต่อยอดเป็น"Metaverse"ในอนาคตเพื่อทำให้เด็กนักเรียนสามารถสัมผัสประสบการณ์จริงกับครูผูเสอนที่มีความชำนาญในด้านต่างๆซึ่งสามารถลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ในคุณภาพเดียวกันจากครูผู้สอนที่เด็กนักเรียนต้องการอยากเรียนด้วย

ขณะที่นายธรรม์ธีร์สุกโชติรัตน์หัวหน้าทีมดิจิทัลพรรคไทยสร้างไทยได้แสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ"ปลดล็อกประเทศไทยด้วยดิจิทัล"โดยกล่าวว่าการสร้างประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมสูงที่จะทำให้ผลของการใช้สิทธิออกเสียงเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงกับพี่น้องประชาชนมีปัจจัยที่สำคัญ2ประการประกอบด้วย

1.)การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มากพอในแต่ละประเด็น

2.)การที่ประชาชนต้องรู้และเข้าใจในประเด็นต่างๆที่ต้องใช้สิทธิออกเสียง

จึงเป็นที่มาของการเปิดตัวแพล็ตฟอร์มเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนรองรับActive Citizenขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้พรรคไทยสร้างไทยเคยนำเสนอแนวคิดนี้ในช่วงที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเช่นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองและได้รับการตอบแทนเป็นBangkok Tokenที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ทางพรรคจึงต่อยอดไปในระดับประเทศโดยใช้แพล็ตฟอร์ม"Citizen Force"ที่จะดึงพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองตั้งแต่การแจ้งปัญหาความเดือดร้อนการเสนอแนวทางการแก้ไขการร่วมคิดนโยบายการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของพรรคหรือกลุ่มต่างๆที่รวมตัวกันทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมจนไปถึงการเข้ามาอ่านข่าวสารความรู้และแบ่งปันข้อมูลซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับคะแนนการมีส่วนร่วมซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้ในอนาคตสำหรับแพลตฟอร์มดังกล่าวจะเปิดให้ใช้กับเว็บไซต์ของพรรครวมถึงกลุ่มต่างๆที่ขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ทางสังคม

“แม้วันนี้ตัวแทนของประชาชนในสภาส่วนใหญ่จะยังไม่ได้ฟังเสียงประชาชนดังที่เห็นได้จากการโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจจากเสียงประชาชนทุกสำนักที่ผลออกมาตรงกันข้ามกับผลโหวตในสภาแต่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าหากประชาชนเลือกตัวแทนที่ใกล้ชิดกับประชาชนพร้อมฟังและทำเพื่อประชาชนเข้าไปในสภากันล้นหลามประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนนี้จะมากขึ้นอีก”ดร.ธรรม์ธีร์กล่าวเสริม

นายเจตุบัญชาอํารุงจิตชัยรองโฆษกพรรคไทยสร้างไทยกล่าวสรุปว่าแนวคิดดังกล่าวเกิดจากการมองถึงหัวใจของปัญหาทางสังคมการแก้คอรัปชั่นการบริการพี่น้องประชาชนความเท่าเทียมและความยุติธรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณจะทำให้ประชาชนมีความสนใจทางการเมืองมากขึ้นและหากเราปลดล็อกเรื่องดังกล่าวได้ภาครัฐจะสามารถทำงานให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการจัดทำนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนก็จะมีประสิทธิภาพสูงสุดตรงความต้องการและตอบโจทย์พี่น้องประชาชนและจะทำให้การจัดทำนโยบายของฝ่ายบริหารทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพแก้ปัญหาตรงจุดจนสามารถนำพาประเทศฝ่าวิกฤติได้ในที่สุด

คุณกำลังดู: “ไทยสร้างไทย” มุ่ง สร้างประชาธิปไตยทางตรง ต่อยอด 30 บาทรักษาทุกโรค

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด