ธ.ก.ส. เปิดให้ยืนยันตัวตน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566" ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ธ.ก.ส. เปิดให้ยืนยันตัวตน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566" ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ธ.ก.ส. เปิดหน่วยลงทะเบียน ให้ผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566" ยืนยันตัวตนผ่านเครื่อง EDC ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 27 ส.ค. 66

วันที่ 1 มีนาคม 2566 มีรายงานว่า นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เผยว่า ตามที่ กระทรวงการคลัง ได้ส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ได้กำหนดวันประกาศผล การพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ซึ่งผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะลงทะเบียนสมบูรณ์ จะสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น.

หรือผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน ทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด, ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอ, สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา และสามารถสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านทาง Call Center ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ธ.ก.ส. ในฐานะหน่วยงานรับลงทะเบียนของโครงการฯ พร้อมดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง โดยจัดเตรียมอัตรากำลัง การอบรมให้ความรู้ในการดำเนินงาน การจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้บริการลงทะเบียนยืนยันตัวตน (E-KYC) สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ โดยผู้ผ่านเกณฑ์สามารถยืนยันตัวตนได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2566 (180 วัน)

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) มาใช้ในการยืนยันตัวตนผ่านเครื่อง EDC และต้องทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์ กับหมายเลขประจำตัวประชาชน เพื่อรับสิทธิสวัสดิการ โดยสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารใดก็ได้

ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการโดยให้ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล และจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนผ่านเครื่อง EDC ประกอบด้วย

  1. บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล
  2. บัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ (ผู้ได้รับสิทธิ์)
  3. หนังสือมอบอำนาจพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  4. และเมื่อยืนยันตัวตนแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองในวันทำการถัดไป ผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th
  5. หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ Call Center 0-2555-0555

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ ตั้งแต่วันที่ 1-26 มีนาคม 2566 จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป และกรณีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ที่ยืนยันตัวตนหลังวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ตามโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สามารถยื่นขออุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม- 1 พฤษภาคม 2566 ได้ที่นี่ (คลิก)หรือ(คลิก) ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. และหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงานข้างต้น และติดตามผลการอุทธรณ์ได้ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566

นายธนารัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 มีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเข้าร่วมโครงการกว่า 14 ล้านคน ดังนั้นเพื่อความรวดเร็วในการใช้บริการ และลดความเสี่ยงจากสถานการณ์โรคระบาดที่ยังคงอยู่

ธ.ก.ส. ขอแนะนำให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติการพิจารณาด้วยตนเอง หรือให้บุตรหลานช่วยดำเนินการผ่านเว็บไซต์ รวมถึงการพิจารณานัดหมายวันเวลาที่สะดวกกับสาขา เพื่อลดระยะเวลาในการรอ และความแออัดที่สาขา หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center 0-2555-0555.

คุณกำลังดู: ธ.ก.ส. เปิดให้ยืนยันตัวตน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566" ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด