ธ.ก.ส. ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.52% ต่อปี เริ่ม 17 ก.พ. 66

ธ.ก.ส. ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำสูงสุด 0.52% ต่อปี สอดรับกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายและสนับสนุนการออมให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น เริ่ม 17 ก.พ. 66

ธ.ก.ส. ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.52% ต่อปี เริ่ม 17 ก.พ. 66

ธ.ก.ส. ประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์-เงินฝากประจำสูงสุด 0.52% ต่อปี เริ่ม 17 ก.พ. 66

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 66 จากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.25% ต่อปี มาอยู่ที่ 1.50% ต่อปีในปัจจุบัน ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ทั้งด้านการอุปโภค บริโภคและการท่องเที่ยว

ซึ่ง ธ.ก.ส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีบทบาทในการดูแลภาคการเกษตรและการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.52% ต่อปี เพื่อสนับสนุนการออมและทำให้ผู้ฝากได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. 66 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. ใกล้บ้านท่านทุกสาขา หรือ Call Center 02 555 0555

คุณกำลังดู: ธ.ก.ส. ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.52% ต่อปี เริ่ม 17 ก.พ. 66

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด