ทล.เผย 7 เดือน เกิดเหตุโจรกรรมอุปกรณ์งานทาง 15.6 ล้านบาท ขอความร่วมมือปชช.ช่วยดูแลทรัพย์สิน

ทล.เผย 7 เดือน เกิดเหตุโจรกรรมอุปกรณ์งานทาง 15.6 ล้านบาท ขอความร่วมมือปชช.ช่วยดูแลทรัพย์สิน

ทล.เผย 7 เดือน เกิดเหตุโจรกรรมอุปกรณ์งานทาง 15.6 ล้านบาท ขอความร่วมมือปชช.ช่วยดูแลทรัพย์สินทางราชการ

กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้รายงานข้อมูลการโจรกรรมอุปกรณ์งานทางของกรมทางหลวง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 พบว่า อุปกรณ์งานทางถูกโจรกรรมมูลค่าทั้งสิ้น 1,253,656 บาท สำหรับทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สายไฟฟ้า จำนวน 8 แห่ง มูลค่า 312,213 บาท อุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร จำนวน 1 แห่ง มูลค่า 285,260 บาท และหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง มูลค่า 231,930 บาท

เมื่อเปรียบเทียบสถิติกับเดือนกรกฎาคม 2564 พบว่า อุปกรณ์งานทางถูกโจรกรรมลดลงร้อยละ 62 โดยเฉพาะป้ายจราจร สายไฟฟ้า อุปกรณ์ป้ายจราจร อุปกรณ์ไฟฟ้า และอื่นๆ นอกจากนี้หากจำแนกตามแขวงทางหลวงพบว่า แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ถูกโจรกรรมอุปกรณ์งานทางมูลค่าสูงสุดในเดือนดังกล่าว รองลงมาคือ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ตามลำดับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2565 อุปกรณ์งานทางได้ถูกโจรกรรมรวมมูลค่าทั้งสิ้น 15,619,541 บาท ซึ่งกรมทางหลวงได้มีมาตรการในการป้องกันการโจรกรรมและมาตรการเพิ่มเครือข่ายประชาสังคมในการร่วมดูแลรักษาอุปกรณ์งานทาง ถือเป็นการช่วยกันสอดส่องดูแลในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางและประชาชนผู้อาศัยบริเวณสองข้างทางหลวงช่วยกันดูแลทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้ปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินงานทางและทรัพย์สินทางราชการลดลง รวมทั้ง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและนำไปพัฒนาทางหลวงได้ต่อไป

หากประชาชนพบเห็นผู้กระทำผิดหรือสงสัยจะกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ทั่วประเทศ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณกำลังดู: ทล.เผย 7 เดือน เกิดเหตุโจรกรรมอุปกรณ์งานทาง 15.6 ล้านบาท ขอความร่วมมือปชช.ช่วยดูแลทรัพย์สิน

หมวดหมู่: อาชญากรรม

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด