ธนาคารกรุงเทพ ปันผลหุ้นละ 4.50 บาท ตั้ง พรเทพ พรประภา เป็นประธานกรรมการ

ธนาคารกรุงเทพ ปันผลหุ้นละ 4.50 บาท ตั้ง พรเทพ พรประภา เป็นประธานกรรมการ

ธนาคารกรุงเทพ เตรียมจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 4.50 บาท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 65 พร้อมมติแต่งตั้ง "พรเทพ พรประภา" เป็นประธานกรรมการธนาคาร

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 66 นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL กล่าวว่า แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/66 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 66 เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,589,793,023.00 บาท

โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 65 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ในวันที่ 12 พ.ค. 66 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 24 เม.ย. 66

ทั้งนี้ จะกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 30 ในวันที่ 12 เม.ย. 66 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง นายพรเทพ พรประภา ให้ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการธนาคาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 66 เป็นต้นไป.

คุณกำลังดู: ธนาคารกรุงเทพ ปันผลหุ้นละ 4.50 บาท ตั้ง พรเทพ พรประภา เป็นประธานกรรมการ

หมวดหมู่: การลงทุน

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด