ทิ้งขยะและสิ่งของที่บรรทุกตกหล่นบนทางด่วน โทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท

ทิ้งขยะและสิ่งของที่บรรทุกตกหล่นบนทางด่วน โทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า กทพ.ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษไม่ทิ้งขยะและระมัดระวังไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล่นบนทางพิเศษ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ร่วมใช้ทาง โดยในปัจจุบันพบว่า บนทางพิเศษ มีการทิ้งขยะและสิ่งของตกหล่นจากรถผู้ใช้ทางพิเศษเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทิ้งขยะในบริเวณที่มีการจอดพักรถ รวมถึงการนำขยะสิ่งปฏิกูลมาทิ้งบนไหล่ทางระดับดิน ท่อและรางน้ำบนทางพิเศษ ซึ่งขยะเหล่านี้จะไปอุดตันท่อระบายน้ำ เวลามีฝนตกจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนผิวทางพิเศษ ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้

กทพ.จึงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษไม่ทิ้งขยะบนทางพิเศษและระมัดระวังไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล่นบนทางพิเศษ ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากพบเห็นสิ่งของตกหล่นบนทางพิเศษ โปรดแจ้งศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร. 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถดาวน์โหลด Application “EXAT Portal” เพื่อแจ้งเหตุหรือสามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ผ่านทางแอปพลิเคชันได้อีก
ช่องทางหนึ่งด้วย.

คุณกำลังดู: ทิ้งขยะและสิ่งของที่บรรทุกตกหล่นบนทางด่วน โทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด