ถุงยางอนามัยไทยแชมป์โลกที่โดดเด่น มีส่วนแบ่งตลาดโลกเพิ่มขึ้น

ถุงยางอนามัยไทยแชมป์โลกที่โดดเด่น มีส่วนแบ่งตลาดโลกเพิ่มขึ้น

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค. ได้วิเคราะห์ 5 สินค้าไทยที่ครองตำแหน่งแชมป์ส่งออกโลกจาก Global Demand Dashboard ในเว็บไซต์คิดค้า.com โดยพิจารณาจากสินค้าไทยที่มีส่วนแบ่งการนำเข้าในตลาดโลกเป็นอันดับที่ 1 ในปี 65 พบว่า ถุงยางอนามัย และปลาทูน่ากระป๋อง เป็นสินค้าไทยแชมป์โลกที่โดดเด่น มีส่วนแบ่งตลาดโลกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนทุเรียน มันสำปะหลัง และสับปะรดกระป๋อง เป็นกลุ่มสินค้าไทยแชมป์โลกที่แม้ครองอันดับ 1 ของโลกได้ แต่คู่แข่งเริ่มชิงส่วนแบ่งตลาดจากไทยแล้ว ดังนั้น ผู้ประกอบการควรปรับกลยุทธ์สินค้า พร้อมทั้งขยายตลาดใหม่ที่มีศักยภาพเพิ่มเติม เพื่อรักษาแชมป์เอาไว้ให้ได้

สำหรับถุงยางอนามัยปี 65 ไทยส่งออก 272.26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ จีน สหรัฐฯ และเวียดนาม ในส่วนการนำเข้าของทั่วโลกนั้น โดยไทยครองส่วนแบ่งตลาดโลกเป็นอันดับ 1 สูงถึง 44% ของมูลค่านำเข้ารวมทั่วโลก เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 0.3% รองลงมาเป็นจีน ส่วนแบ่ง 12.8% และมาเลเซีย 10.8% ส่วนปลาทูน่ากระป๋อง ไทยส่งออก 2,284.21 ล้านเหรียญฯ ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย โดยไทยครองส่วนแบ่งอันดับ 1 สูงถึง 24.8% ของมูลค่านำเข้ารวมทั่วโลก เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 0.2% รองลงมาเป็นเอกวาดอร์ 15.2% และสเปน 9.5%

ขณะที่ทุเรียนสด ไทยส่งออก 3,219.42 ล้านเหรียญฯ ตลาดส่งออกหลักได้แก่ จีน ฮ่องกง และไต้หวัน โดยไทยครองส่วนแบ่งตลาดโลกอันดับ 1 สูงถึง 93.3% ของมูลค่านำเข้ารวมทั่วโลก ลดลงจากปีก่อนหน้า 3.9% รองลงมาเป็นเวียดนาม 6.0% และมาเลเซีย 0.7% ด้านมันสำปะหลัง ไทยส่งออก 1,523.80 ล้านเหรียญฯ มีจีนเป็นตลาดส่งออกหลัก คิดเป็น 98.6% ของมูลค่าส่งออกไทยทั้งหมด และไทยครองส่วนแบ่งตลาดโลกอันดับ 1 อยู่ที่ 46.5% ของมูลค่านำเข้ารวมทั่วโลก ลดลงจากปีก่อนหน้า 5.6% รองลงมาเป็นกัมพูชา 34.1%และลาว 9.1%

นอกจากนี้ สับปะรดกระป๋องไทยส่งออก 469.69 ล้านเหรียญฯ ตลาดส่งออกหลักของไทย ได้แก่ สหรัฐฯ รัสเซีย และเยอรมนี โดยไทยครองส่วนแบ่งตลาดโลกอันดับ 1 สูงถึง 36.4% ของมูลค่านำเข้ารวมทั่วโลก รองลงมาเป็นอินโดนีเซีย 25.7% และฟิลิปปินส์ 18.0%.

คุณกำลังดู: ถุงยางอนามัยไทยแชมป์โลกที่โดดเด่น มีส่วนแบ่งตลาดโลกเพิ่มขึ้น

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด