"ธนกร" บุก ราชบุรี ชู ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

"ธนกร" บุก ราชบุรี ชู ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

"ธนกร" รมต.ประจำสำนักนายกฯ ลงพื้นที่ จ.ราชบุรี ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ชู ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แก้ปัญหาสถานการณ์น้ำ บูรณาการหน่วยงานเชิงรุก ตามแนวคิด นายกฯ ผลักดันให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจเข้มแข็ง สังคมคุณภาพ

วันที่ 17 ก.พ. 66 นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจราชการตามที่ได้รับมอบหมายจาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการนี้ นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 1 และ นายมานิต นพอมรบดี กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมด้วย

โดยช่วงเช้า เดินทางไปยัง ศาลากลาง จ.ราชบุรี เพื่อรับฟังรายงานสรุปจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ โยธาธิการและผังเมืองราชบุรี รายงานสรุปโครงการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและ โครงการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติชุมชนอย่างยั่งยืน “อุทยานหินเขางู”

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับฟังปัญหาและแนวทางการบูรณาการร่วมกันจากทุกหน่วยงาน พร้อมมอบนโยบายการดำเนินการ พร้อมกล่าวว่า ทั้งสองโครงการจะสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือและการบูรณาการจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ และพร้อมที่จะเชื่อมประสานหน่วยงานเพื่อทำให้เกิดการขับเคลื่อนต่อไป

ทั้งนี้รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณที่บรรจุอยู่ในโครงการแล้ว หากมีความจำเป็นจะต้องใช้งบกลางในการดำเนินงาน จะเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณพัฒนาจังหวัดราชบุรีอย่างต่อเนื่อง พร้อมย้ำว่าในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดราชบุรีของนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมา และการมาตรวจติดตามในครั้งนี้ ทำให้เกิดการพัฒนาที่ก้าวหน้าและน่าจะเป็นต้นแบบแก่จังหวัดอื่นๆ ได้นอกจากนี้ขอชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและทุกภาคส่วนที่ช่วยกันพัฒนาจังหวัดอย่างเข้มแข็ง

จากนั้นได้เดินทางไปยังวัดช่องลม อ.เมือง จ.ราชบุรี เข้าสักการะหลวงพ่อแก่นจันทร์ และนมัสการเจ้าอาวาสวัดช่องลม ตรวจราชการโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ณ บริเวณริมเขื่อนวัดช่องลม ก่อนเดินทางไปยัง เขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องตามผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี)

ช่วงบ่าย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยัง อุทยานหินเขางู เทศบาลตำบลเขางู อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติชุมชนอย่างยั่งยืน “อุทยานหินเขางู” พร้อมทั้งพบปะผู้นำส่วนราชการ และในตอนท้ายได้ร่วมสรุปผลการตรวจราชการร่วมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลเขางู

"จากปี 2562 ที่ท่านนายกได้มาประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.ราชบุรี หลายๆ โครงการมีความคืบหน้าไปอย่างมาก อาทิ โครงสร้างก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถนน สะพาน ระบบราง โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เสียงตอบรับของคนในพื้นที่ขานรับ และรัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนเพื่อให้จังหวัดราชบุรีมีการพัฒนาเพื่อให้เสริมศักยภาพยิ่งขึ้น ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการเชิงรุกทั้งภาคการเมือง ประชาชน และราชการ" นายธนกร กล่าว

คุณกำลังดู: "ธนกร" บุก ราชบุรี ชู ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด