ทส.-ICCF ร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทส.-ICCF ร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับนายทอดด์ โคเอนนิงส์ ผอ. International Conservation Corps Program ของ International Conservation Caucus Foundation (ICCF) พร้อมผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยตนได้ให้ข้อคิดเห็นว่าความร่วมมือของ ICCF จะสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวร้อยละ 55 การสนับสนุนแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก การถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสนอให้หารือในรายละเอียดการดำเนินงานที่เหมาะสมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ตนได้ชื่นชมการทำงานของ ICCF Group และพันธมิตรในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหวังว่าจะได้มีการขยายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับ ICCF Group และพันธมิตรต่อไป

รองปลัด ทส.กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา ICCF มีการดำเนินงานร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ ผ่านมูลนิธิอมตะภายใต้โครงการ Sister Parks Arrangement for Resources and Know ledge sharing (SPARK)/Khao Yai National Park (KYNP) project และพร้อมที่จะขยายไปในอุทยานแห่งชาติอื่นๆ นอกจากนี้ ICCF ยินดีที่จะประสานการดำเนินงานเพื่อการฟื้นฟูปะการัง การใช้เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ รวมทั้งการเฝ้าระวังการทำประมงอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงความเป็นไปได้ในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF)

คุณกำลังดู: ทส.-ICCF ร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด