"ธวัชชัย" อดีต กกต.รวย 436 ล.-"ทวีเกียรติ" อดีตตุลาการศาลรธน.มี 22 ล.

"ธวัชชัย" อดีต กกต.รวย 436 ล.-"ทวีเกียรติ" อดีตตุลาการศาลรธน.มี 22 ล.

ป.ป.ช. เปิดทรัพย์สิน-หนี้สิน 2 อดีตองค์กรอิสระ “ธวัชชัย” อดีต กกต. มีทรัพย์สิน 436 ล้าน สะสมพระเครื่อง 43 องค์ ขณะ "ทวีเกียรติ" อดีตตุลาการศาลรธน.พร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สินกว่า 22 ล้าน ทองคำแท่ง 92 บาท

วันที่ 30 มี.ค. 66 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ผู้ดำรงตำแหน่ง "ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ-อดีตกกต." หลังพ้นจากตำแหน่ง 2 ราย

1.นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ พ้นจากตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2566

มีทรัพย์สิน 11,798,628 บาท ได้แก่ เงินฝาก 788,128 บาท เงินลงทุน 3,950,500 บาท ที่ดิน 1 แปลง 2.5 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 แห่ง เป็นห้องชุด 1.5 ล้านบาท ยานพาหนะ 3 แสนบาท ทรัพย์สินอื่นๆ 2,760,000 บาท มีหนี้สิน 1,487,882 บาท แจ้งมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 2,994,606 บาท เป็นเงินเดือน 983,040 บาท เงินประจำตำแหน่ง ค่ารับรอง 1.2 ล้านบาท เงินบำนาญ 465,965 บาท ค่าลิขสิทธิ์ 345,500 บาท

ส่วนนางรจนากร มีนะกนิษฐ คู่สมรส เป็นข้าราชการบำนาญ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีทรัพย์สิน 10,953,626 บาท ได้แก่ เงินฝาก 1,169,886 บาท เงินลงทุน 953,760 บาท ที่ดิน 1 แปลง 4.4 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 แห่ง เป็นห้องชุด 3,550,000 บาท ยานพาหนะ 8.9 แสนบาท มีรายได้รวม 530,439 บาท เป็นเงินบำนาญ

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 22,762,254 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,487,882 บาท

นอกจากนี้ยังแจ้งถือครองสิทธิและสัมปทาน เป็นหนังสือ 4 เล่ม ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง, สังคมกับกฎหมาย, คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป, คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ รวมถึงถือครองทองคำแท่งหนัก 92 บาท รวมมูลค่า 2,760,000 บาท

2.นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรณีพ้นจากตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2565

โดยนายธวัชชัย พร้อมด้วย นางดนุชาเทอดเผ่าไทย คู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 436,412,852 บาท ไม่มีหนี้สิน แบ่งเป็นทรัพย์สินนายธวัชชัย 146,862,852 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 10,072,852 บาท ที่ดิน 21 แปลง 121,050,000 บาท ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง, อ.คลองใหญ่ จ.ตราด, อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นต้น ส่วนยานพาหนะ 5,040,000 บาท เป็นรถยนต์อีซูซุ 1 คัน รถยนต์เบนซ์ จีแอลซี 1 คัน ทรัพย์สินอื่น 10,700,000 บาท โดยเป็นพระเครื่องทั้งหมดรวม 43 องค์ ส่วนทรัพย์สินคู่สมรส 289,550,000 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 49,000,000 บาท ที่ดิน 11 แปลง 234,300,000 บาท ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง อ.คลองใหญ่ จ.ตราด และยานพาหนะ 6,250,000 บาท เป็นรถยนต์ฮอนด้า 1 คัน รถยนต์เบนซ์ เอ็มแอล 1 คัน

ที่น่าสนใจ นายธวัชชัย แจ้งว่า สลากออมสินของคู่สมรสมูลค่า 49,000,000 บาทนั้น เป็นสลากที่คู่สมรสถือครองแทนบิดามารดาคู่สมรส โดยใช้เงินฝากและสลากออมสิน ตามบัญชีทรัพย์สินที่แจ้งเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่ง กกต.ไปจัดซื้อ ซึ่งเงินตามบัญชีเงินฝากและสลากออมสินที่รายงานตอนเข้ารับตำแหน่ง แท้จริงแล้วคือเงินของบิดามารดาของคู่สมรสที่ให้ถือครองแทน

โดยสาเหตุที่แจ้งว่าเป็นทรัพย์สินของคู่สมรส เพราะตนได้บอกให้ภรรยาว่าถ้ามีเงินฝาก หรือเงินที่ไปลงทุนที่เป็นชื่อของภรรยาให้รายงานบัญชีทรัพย์สินไปทั้งหมด โดยที่ภรรยาไม่ได้บอกให้ตนทราบว่าเงินตามบัญชีเงินฝากและสลากออมสินแท้จริงแล้วเป็นเงินของบิดามารดา หรือเงินกงสีที่ให้ภรรยาตนถือครองแทน ตนจึงได้รายงานบัญชีทรัพย์สินตอนเข้ารับตำแหน่ง กกต. โดยไม่ได้มีหมายเหตุอธิบายให้เข้าใจ เป็นเพราะความเข้าใจผิดของตน และไม่ได้สอบถามรายละเอียด

นายธวัชชัย แจ้งว่า มีรายได้ต่อปี 2,913,157 บาท แบ่งเป็นเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง 2,753,157 บาท เบี้ยประชุม 160,000 บาท โดยมีรายจ่ายต่อปี 1,200,000 บาท ส่วนคู่สมรสไม่แจ้งรายได้ แต่แจ้งรายจ่ายต่อปี 1,200,000 บาท นอกจากนั้น นายธวัชชัย ยังแจ้งว่า เคยดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในคณะกรรมการสังกัดองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี 2559 ก่อนเข้ารับตำแหน่ง กกต. ในปี 2561 ขณะที่คู่สมรสไม่ได้แจ้งว่ามีตำแหน่งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนแต่อย่างใด.

คุณกำลังดู: "ธวัชชัย" อดีต กกต.รวย 436 ล.-"ทวีเกียรติ" อดีตตุลาการศาลรธน.มี 22 ล.

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด