ทอท.บริหาร 3 สนามบินภูมิภาค คาดดันผู้โดยสารพุ่ง 27 ล้านคน

เปิดแนวทางพัฒนา 3 ท่าอากาศยานภูมิภาค อุดรธานี - บุรีรัมย์ – กระบี่ หลัง ทอท.เข้าบริหารจ่อยกระดับฮับ รองรับเที่ยวบินอินเตอร์ คาดดันผู้โดยสารรวมสูงสุดในปี 2569 ถึง 27 ล้านคน

ทอท.บริหาร 3 สนามบินภูมิภาค คาดดันผู้โดยสารพุ่ง 27 ล้านคน

มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 31 ส.ค.ที่ผ่านมา เห็นชอบหลักการให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.เข้าไปเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ และท่าอากาศยานกระบี่ แทนกรมท่าอากาศยาน (ทย.) โดยขณะนี้ ทอท.และ ทย.อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษารายละเอียดตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อนำกลับไปรายงาน ครม.ให้รับทราบแผนดำเนินการ ก่อนจะมีการมอบสิทธิให้ ทอท.เข้าไปเริ่มปรับปรุงและบริหารท่าอากาศยานได้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า คาดว่าจะใช้เวลาศึกษารายละเอียดตามความเห็นของหน่วยงานแล้วเสร็จภายใน 2 – 3 เดือนนี้ ซึ่งรายละเอียดที่ต้องดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เปรียบเทียบกรณี ทย. ดำเนินการ, กรณี ทอท.ดำเนินการ, การคาดการณ์ประมาณการผู้โดยสาร, แผนการลงทุน, แผนพัฒนาท่าอากาศยาน, ประมาณการณ์รายได้และรายจ่าย, ผลตอบแทนทางการเงิน, ผลกระทบต่อ ทย. และ ทอท.รวมไปถึงแผนบริหารความเสี่ยงกรณีที่การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ในการประชุม ครม.ที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคมได้เสนอผลการศึกษาในเบื้องต้น พบว่าแนวทางให้ ทอท.เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล และบริหาร 3 ท่าอากาศยานดังกล่าวแทน ทย.นั้น มีเป้าหมายระบุถึงการผลักดันปริมาณผู้โดยสารใช้บริการท่าอากาศยานดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มสูงสุดภายในปี 2569 รวมกว่า 27 ล้านคน ประกอบด้วย

ท่าอากาศยานอุดรธานี

ปี 2566 คาดจำนวนผู้โดยสาร 2.09 ล้านคน มีอัตราการเติบโต 0%

ปี 2567 คาดจำนวนผู้โดยสาร 4.45 ล้านคน มีอัตราการเติบโต 113%

ปี 2568 คาดจำนวนผู้โดยสาร 7.16 ล้านคน มีอัตราการเติบโต 243%

ปี 2569 คาดจำนวนผู้โดยสาร 9.99 ล้านคน มีอัตราการเติบโต 379%

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์

ปี 2566 คาดจำนวนผู้โดยสาร 0.92 ล้านคน มีอัตราการเติบโต 0%

ปี 2567 คาดจำนวนผู้โดยสาร 0.86 ล้านคน มีอัตราการเติบโต 195%

ปี 2568 คาดจำนวนผู้โดยสาร 1.49 ล้านคน มีอัตราการเติบโต 411%

ปี 2569 คาดจำนวนผู้โดยสาร 2.09 ล้านคน มีอัตราการเติบโต 615%

ท่าอากาศยานกระบี่

ปี 2566 คาดจำนวนผู้โดยสาร 2.41 ล้านคน มีอัตราการเติบโต 0%

ปี 2567 คาดจำนวนผู้โดยสาร 8.03 ล้านคน มีอัตราการเติบโต 233%

ปี 2568 คาดจำนวนผู้โดยสาร 11.98 ล้านคน มีอัตราการเติบโต 396%

ปี 2569 คาดจำนวนผู้โดยสาร 15.73 ล้านคน มีอัตราการเติบโต 552%

ซึ่งเป้าหมายเพิ่มปริมาณผู้โดยสารนี้ ถือเป็นโอกาสที่จะทำให้ท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่ง มีผลการดำเนินงานทำกำไรเพิ่มขึ้น หากเทียบกับก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2562 พบว่าท่าอากาศยานของ ทย.ที่มีศักยภาพทำกำไรมีจำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย

1.ท่าอากาศยานกระบี่ ทำกำไร 374.66 ล้านบาท

2. ท่าอากาศยานอุดรธานี ทำกำไร 47.64 ล้านบาท

3. ท่าอากาศยานขอนแก่น ทำกำไร 37.04 ล้านบาท

4. ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ทำกำไร 29.14 ล้านบาท

5. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ทำกำไร 28.51 ล้านบาท

6. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ทำกำไร 23.57 ล้านบาท

นอกจากนี้ ทอท.ยังมีเป้าหมายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่ง โดย ทอท.มีเป้าหมาย แบ่งเป็น

  • ยกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีจาก Regional Airport ไปเป็น Secondary Hub Airport ภายในปี 2576
  • ยกระดับท่าอากาศยานบุรีรัมย์จาก Local Airport ไปเป็น Regional Airport ภายในปี 2567
  • ยกระดับท่าอากาศยานกระบี่ จาก Regional Airport ไปเป็น Secondary Hub Airport ภายในปี 2566

รวมทั้งเป้าหมายยกระดับการให้บริการ (Level of Service) ของท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่ง ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ และมีการประเมินผลการตำเนินงานโดยบุคคลที่ 3 หรือได้รับการจัดอันดับท่าอากาศยานจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับ "ดี"

ขณะเดียวกัน การบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์และการบริการภายในท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่ง ต้องมีการควบคุมกำกับให้มีราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม สอดคล้องกับคุณภาพการให้บริการที่ผู้ใช้บริการได้รับ และมีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้โดยสารในระดับที่เกิดความรู้สึกคุ้มค่าทางการเงินจากการใช้พื้นที่เชิงพาณิชย์และการบริการ

นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายการใช้ประโยชน์ห้วงอากาศและโครงข่ายท่าอากาศยานของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น วัดจากภาพรวมปริมาณการจราจรทางอากาศระหว่างประเทศที่ทำการบินตรงไปยังท่าอากาศยานที่เป็น Secondary Hub Airport (ท่าอากาศยานอุดรธานีและท่าอากาศยานกระบี่) โดยไม่แวะจอดที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและทำอากาศยานดอนเมืองเพิ่มขึ้น

คุณกำลังดู: ทอท.บริหาร 3 สนามบินภูมิภาค คาดดันผู้โดยสารพุ่ง 27 ล้านคน

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด