ตลาดหลักทรัพย์สั่งขึ้น SP 2 หุ้นดัง สตาร์ค-รพ.รามคำแหง หลังไม่ยอมส่งงบการเงินตามกำหนด

ตลาดหลักทรัพย์ สั่งห้ามซื้อขาย 5 หุ้น หลังไม่ส่งงบการเงิน ด้านผู้บริหาร SPARK แจง มีข้อมูลบางส่วนต้องดำเนินการ คาดส่งงบได้ภายใน 30 มี.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์สั่งขึ้น SP 2 หุ้นดัง สตาร์ค-รพ.รามคำแหง หลังไม่ยอมส่งงบการเงินตามกำหนด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศขึ้นเครื่องหมาย SP หรือ พักการซื้อขายใน 6 หุ้นของบริษัทดังต่อไปนี้ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ GL บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) หรือ KKC บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MAX บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) หรือ PK บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ RAM บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.นี้

นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานกรรมการ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ขอเรียนชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนว่า บริษัท มีความจำเป็นต้องนำส่งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ


สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565 ล่าช้ากว่าที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เนื่องจากข้อมูลบางส่วนอยู่ระหว่างการดำเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี โดยบริษัทฯ คาดว่า จะสามารถนำส่งงบการเงินดังกล่าวได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566


อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ STARK ได้มีการออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2565 โดยจะครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2567 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,934 ล้าน โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อ 1) ชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ 2) เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือชำระคืนหุ้นกู้เดิม หรือตั๋วแลกเงิน ซึ่งทั้งหมดมีกำหนดใช้เงินภายในปี 2565
ต่อมา ได้ประกาศยกเลิกเข้าซื้อหุ้นใน LEONI Kabel GmbH ซึ่งเป็นบริษัทในเยอรมนี และ LEONIsche Holding Inc ในรัฐเดลาแวร์ของสหรัฐฯ ผู้ผลิตสายไฟสำหรับรถยนต์และสายไฟสำหรับ EV Charging Solutions มูลค่าราว 20,588.90 ล้านบาท
โดยล่าสุด ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ของหุ้นกู้ โดยจะนำเงินชำระเงินกู้จากสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือชำระคืนหุ้นกู้เดิม หรือตั๋วแลกเงิน โดยจะดำเนินการภายในปี 2566

ขณะที่ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) มีการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 เม.ย.นี้ และมีการแจ้งว่าจะงดการจ่ายเงินปันผล.

คุณกำลังดู: ตลาดหลักทรัพย์สั่งขึ้น SP 2 หุ้นดัง สตาร์ค-รพ.รามคำแหง หลังไม่ยอมส่งงบการเงินตามกำหนด

หมวดหมู่: การลงทุน

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด