วันมาฆบูชา 2566 แนะวิธี "เวียนเทียนออนไลน์" อยู่ที่ไหนก็ทำได้

วันมาฆบูชา 2566 แนะวิธี "เวียนเทียนออนไลน์" อยู่ที่ไหนก็ทำได้

วันมาฆบูชา 2566 ใครที่ไม่ว่างไม่ต้องกังวล แนะวิธี "เวียนเทียนออนไลน์" อยู่ที่ไหนก็ทำได้ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก

ในปีนี้ "วันมาฆบูชา 2566" ตรงกับวันที่ 6 มีนาคม ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา มีต้นกำเนิดมาจากประวัติของพระพุทธเจ้าที่แสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข์ ในวันเพ็ญเดือน 3 ก่อนที่จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานในอีก 180 วัน

สำหรับประวัติวันมาฆบูชา และความสำคัญ วันมาฆบูชา

ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มักจะตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ในปฏิทินสากล แต่หากปีใดมีเดือน 8 สองหน เช่นเดียวกับปี 2566 วันมาฆบูชา ก็จะตรงกับช่วงเดือนมีนาคม

วันมาฆบูชา คือ วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่ศิษยานุศิษย์ว่า "ต่อไปนี้อีก 3 เดือน เราจักเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน" หลังจากทรงสั่งสอนพระธรรมมาเป็นเวลา 45 ปี โดยพระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารแสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข์

มาฆบูชา เหตุการณ์สําคัญในวันจาตุรงคสันนิบาต

1. พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ เวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ ซึ่งพระสงฆ์เหล่านี้ต่างแยกย้ายไปจาริกเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานที่ต่างๆ

2. พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปเหล่านี้ ล้วนเป็นพระอรหันต์ทุกรูปโดยได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรง เรียกว่าวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา

3. พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป ต่างมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้มีการนัดหมาย

4. วันที่มาประชุม ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันเพ็ญกลางเดือน 3) เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเทศนาอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือโอวาทปาฏิโมกข์

โดยในวันมาฆบูชา ช่วงเช้าพุทธศาสนิกชนมักจะไปทำบุญตักบาตรที่วัด ส่วนในช่วงเย็นจะไปเวียนเทียนที่วัด แต่หลายคนอาจจะติดธุระไม่สามารถเดินทางไปที่วัดก็สามารถเวียนเทียนออนไลน์ ซึ่งข้อดีคือสามารถเวียนเทียนจากที่ไหนก็ได้ และยังสามารถเลือกวัดที่ต้องการ

วิธีเข้าร่วมเวียนเทียนออนไลน์

- Login เข้าสู่ระบบ (คลิก)
- กด เริ่ม/Start
- เลือกเวียนเทียน


- เลือกคาแรกเตอร์
- อัปโหลดใบหน้า
- เลือกสถานที่เวียนเทียน


- เลือกวัด
- เลือกคำอธิษฐาน
- ฟังเทศน์

คุณกำลังดู: วันมาฆบูชา 2566 แนะวิธี "เวียนเทียนออนไลน์" อยู่ที่ไหนก็ทำได้

หมวดหมู่: สังคม

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด