วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับสิทธิส่วนลด "ค่าน้ำ-ค่าไฟ" ทำตามนี้

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ รับสิทธิส่วนลดค่าน้ำประปา และค่าน้ำไฟฟ้า ผ่านเว็บไซต์ และสำนักงาน เริ่มแล้ววันนี้ (15 มี.ค. 66)

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับสิทธิส่วนลด "ค่าน้ำ-ค่าไฟ" ทำตามนี้

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ รับส่วนลดค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้า ผ่านเเว็บไซต์ เริ่มแล้ววันนี้ (15 มี.ค. 66)

วันนี้ (15 มี.ค. 66) ถือเป็นวันแรกของการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิส่วนลดค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า สำหรับผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ ตามมาตรการบรรเทาช่วยเหลือผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ จะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคน และต้องทำตามเงื่อนไขสวัสดิการตามที่กำหนดแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป กับหน่วยงานผู้ให้บริการดังนี้

การลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางดังนี้

01_0

 • สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis เบอร์ติดต่อ 1130

02_0

 • สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th เบอร์ติดต่อ 1129

03_0

 • กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 086 848 1284

2. การลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปา สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางดังนี้

04

 • สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet เบอร์ติดต่อ 1125

05

 • สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register.html เบอร์ติดต่อ 1662

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำประปา "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

 328702

460636

 • เข้าเว็บไซต์การประปานครหลวง หรือ การประปาส่วนภูมิภาค
 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
 • กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน
 • กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี) , เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
 • เลือกสาขาของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 • กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 • เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม “ตกลง”

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟฟ้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

 544955427058

 • เข้าเว็บไซต์ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.)
 • กรอกข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)
 • กรอกบัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)
 • กรอกชื่อ-นามสกุล (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
 • กรอกที่อยู่ (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
 • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน
 • กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน
 • กดปุ่ม ลงทะเบียน

สำหรับกรอบเวลาการลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" มีดังนี้

วันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป

 • เริ่มลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า-น้ำประปา กับหน่วยงานผู้ให้บริการ

ผู้ที่จะได้รับสิทธิค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้า เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือน เม.ย. 66 ในเดือนแรกจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนตามกรอบเวลาที่กำหนดส่วนลดค่าไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

 • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าสำเร็จภายในวันที่ 8 เม.ย. 66 เวลา 17.00 น.

กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.)

 • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าสำเร็จภายในวันที่ 20 เม.ย. 66 เวลา 17.00 น.

ส่วนลดค่าน้ำประปา

การประปานครหลวง (กปน.), การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

 • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปาสำเร็จภายในวันที่ 25 มี.ค. 66 เวลา 17.00 น.

คนที่ไม่ได้รับสิทธิค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้าย้อนหลัง แต่จะได้รับสิทธิในเดือนถัดไป

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

 • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าสำเร็จภายในวันที่ 8 ของแต่ละเดือน เวลา 17.00 น.

กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.)

 • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าสำเร็จภายในวันที่ 20 ของแต่ละเดือน เวลา 17.00 น.

ส่วนลดค่าน้ำประปา

การประปานครหลวง (กปน.), การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

 • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปาสำเร็จภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน เวลา 17.00 น.

โดยผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ในกลุ่มเดิมของปี 60 และ 61 จะใช้สิทธิส่วนลดค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้าในเดือน มี.ค. 66 นี้เป็นเดือนสุดท้าย สามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ค้างชำระในช่วงที่ได้รับสิทธิตามมาตรการบรรเทาฯ ไปชำระเพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 66

คุณกำลังดู: วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับสิทธิส่วนลด "ค่าน้ำ-ค่าไฟ" ทำตามนี้

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด