“วัยรุ่น ผู้สูงอายุ” แห่ใช้บริการสถาบันโรคผิวหนัง

“วัยรุ่น ผู้สูงอายุ” แห่ใช้บริการสถาบันโรคผิวหนัง

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการตรวจเยี่ยมสถาบันโรคผิวหนังและร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE ครั้งที่ 1 ว่า โรคผิวหนังเป็นปัญหาสาธารณสุข 1 ใน 10 อันดับที่สำคัญของประเทศไทย แม้ว่าโรคผิวหนังส่วนใหญ่จะไม่ทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิต แต่ก็ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยได้ ในปัจจุบันพบว่ามีผู้มาใช้บริการของสถาบันโรคผิวหนังมากขึ้นถึงร้อยละ 40 การให้บริการส่วนใหญ่ของผู้มารับบริการในขณะนี้พบว่าเป็นกลุ่มในวัยรุ่นทั่วไปอายุระหว่าง 20-29 ปีและผู้สูงอายุก็มีสัดส่วนมารับบริการมากขึ้นถึงร้อยละ 20 โดยกลุ่มโรคที่มารักษา ได้แก่ โรคผิวแห้ง, สะเก็ดเงิน, มะเร็งผิวหนัง, บริการเสริมความงามทั่วไป นอกจากนี้ยังรวมไปถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพปนเปื้อน และสารอันตราย เช่น ไฮโดรควิโนน, ปรอท, กรดวิตามินเอ ทั้งนี้ ทางสถาบันโรคผิวหนังจึงเตรียมให้ความรู้เพิ่ม ควบคู่กับการรักษาหวังให้ประชาชนในเรื่องการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับผิวอีกด้วย

ด้าน พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสความนิยมเรื่องของความสวยงามหรือเรื่องผิวหนังจะเป็นที่นิยมแต่พบปัญหาการกระจุกตัวของแพทย์ผิวหนังอยู่ในกรุงเทพฯมากถึง 200 คน ขณะที่สัดส่วนรับราชการมีแค่ 300 คนเท่านั้นและยังพบว่ามีถึง 25 จังหวัดที่ไม่มีแพทย์ผิวหนังรับราชการ ได้แก่ ตาก แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี พะเยา ปัตตานี นราธิวาส พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ ทั้งนี้ แนวทางการแก้ไขปัญหาจะเน้นการให้ทุนการศึกษาลงไปในพื้นที่และให้รับราชการในอนาคต นอกจากนี้ สถาบันฯยังมีภารกิจด้านการให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนังด้วย ซึ่งขณะนี้มีผู้เข้ามาใช้บริหารจำนวนมาก.

คุณกำลังดู: “วัยรุ่น ผู้สูงอายุ” แห่ใช้บริการสถาบันโรคผิวหนัง

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด