อัยการ เลือก 4 ก.อ. ‘ประยุทธ’ รองอธ.อัยการคดีพิเศษเข้าวิน ‘วิรุฬห์-อิทธิพร-พีระพัฒ...

อัยการเลือก 4 ก.อ. 'ประยุทธ' รองอธ.อัยการคดีพิเศษ แลนด์สไลด์ เข้าวินคะเเนนอันดับ 1 'วิรุฬห์-อิทธิพร -พีระพัฒน์' ฉลุย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่สำนักงานอัยการสูงสุด นายเพียรศักดิ์ สมบัติทอง อธิบดีสำน...

อัยการ เลือก 4 ก.อ. ‘ประยุทธ’ รองอธ.อัยการคดีพิเศษเข้าวิน ‘วิรุฬห์-อิทธิพร-พีระพัฒ...

อัยการเลือก 4 ก.อ. ‘ประยุทธ’ รองอธ.อัยการคดีพิเศษ แลนด์สไลด์ เข้าวินคะเเนนอันดับ 1 ‘วิรุฬห์-อิทธิพร -พีระพัฒน์’ ฉลุย

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่สำนักงานอัยการสูงสุด นายเพียรศักดิ์ สมบัติทอง อธิบดีสำนักงานคณะกรรมการอัยการ เป็นประธานนับคะเเนนเลือกตั้งซ่อมคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ที่จะว่างลง 4 ตำแหน่ง เนื่องจาก ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิเดิม คือ น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายจะขยับขึ้นดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ซึ่งตามกฎหมายจะเป็นรองประธาน ก.อ. โดยตำแหน่ง ส่วนอีก 3 ตำแหน่งที่ว่างเนื่องจาก นายศักดา ช่วงรังษี อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาตลิ่งชัน ในฐานะก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิประเภทที่มาจากอัยการชั้น 5 (อัยการผู้เชี่ยวชาญ) ขึ้นไป ได้ขยับขึ้นรองการสูงสุด ซึ่งจะได้เปลี่ยนประเภทเป็น ก.อ.โดยตำแหน่ง ส่วนนายพรชัย ชลวานิชกุล อธิบดีอัยการคดีพิเศษ และนายสุวิช ชูตระกูล อธิบดีอัยการภาค 7 ซึ่งเป็น ก.อ.จากการเลือกตั้ง ที่มาจากอัยการชั้น 5 ขึ้นไปอายุครบ 65 ปี ทำให้ต้องพ้นตำเเหน่งบริหารเเละไปต่อเป็นอัยการอาวุโส

จึงทำให้ตำเเหน่ง ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอัยการชั้น 5 ขึ้นไป ว่างลงรวม 4 ตำแหน่งดังกล่าว

สำหรับการเลือกตั้งก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่างลง 4 ตำเเหน่งนั้น บุคคลผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป ซึ่งทางสำนักงาน ก.อ.จะจัดให้มีการเลือกตั้งซ่อม โดยจะมีการส่งบัตรเลือกตั้งไปยังพนักงานอัยการผู้มีสิทธิเลือก (มาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วย) ทั่วประเทศประมาณ4 พันคน ในวันที่ 10 ตุลาคมนี้เพื่อให้กาบัตรลงคะแนนเลือกบุคคลที่ต้องการ ส่งกลับมายังสำนักงาน ก.อ.ก่อนวันที่ 2 พฤศจิกายน และจะมีนับคะแนนการเลือกตั้งในวันดังกล่าว โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจำนวน 4 คน จะเป็น ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลง

โดยที่ผ่านมามีผู้แสดงตนเลือกตั้งเป็น ก.อ.ทั้งสิ้น 10 คนประกอบด้วย 1.นายประยุทธ เพชรคุณ 2. นายวิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์ 3. นายยุทธพงษ์ อภิรัตนรังษี 4. นายอิทธิพร แก้วทิพย์ 5. นายกรุณา พันธุ์เพ็ชร 6. นายชวรัตน์ วงศ์ธนะบูรณ์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ 7. นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ 8.นายชัยชนะ พันธุ์ภักดีดิสกุล 9. นายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ และ 10. ม.ล.ศุภกิตต์ จรูญโรจน์

วันนี้เริ่มมีการนับคะเเนนตั้งเเต่ 09.30 น.จนเเล้วเสร็จเวลา 15.00 น.โดยผลคะเเนนเรียงตามลำดับอันดับ 1 ได้เเก่ 1.นายประยุทธ เพชรคุณ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษได้คะเเนน 2,031 คะเเนน 2. นายวิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษได้คะเเนน 1,827คะเเนน 3. นายอิทธิพร แก้วทิพย์ รองอัยการสูงสุดได้คะเเนน 1,441 คะเเนน 4. นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญประตำสำนักงานอัยการ ได้คะเเนน 1,439 คะเเนน

สำหรับคณะกรรมการ ก.อ.นั้น ประกอบด้วยประธานกรรมการอัยการ จำนวน 1 คน ที่ปัจจุบันไม่ใช่ข้าราชการอัยการเเละมีคุณสมบัติตามกฎหมายมาจากการเลือกตั้งของพนักงานอัยการทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันคือ นายพชร ยุติธรรมดำรง อดีตอัยการสูงสุดคนที่ 8 เเละให้มีอัยการสูงสุดเป็นรองประธาน ก.อ.โดยตำแหน่ง ทั้งให้รวมรองอัยการสูงสุดตั้งเเต่อาวุโสอันดับ1-5เป็น ก.อ.โดยตำแหน่งเช่นเดียวกัน ส่วนอีก 7 คนที่เหลือจะเป็นอัยการที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 คน กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน ซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นอัยการมาก่อนและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ การพัฒนาองค์กร หรือการบริหารจัดการ (มาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วย) เเละประเภทข้าราชการอัยการชั้น5ขึ้นไป4 คน โดยให้อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ เป็นเลขานุการ ก.อ.

สำหรับ กรรมการ ก.อ. ทั้ง 15 คนจะเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการทุกระดับ และการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการอัยการที่กระทำผิดระเบียบ รวมทั้งการพิจารณาออกระเบียบบริหารงานบุคคลอัตรากำลังข้าราชการฝ่ายอัยการ

คุณกำลังดู: อัยการ เลือก 4 ก.อ. ‘ประยุทธ’ รองอธ.อัยการคดีพิเศษเข้าวิน ‘วิรุฬห์-อิทธิพร-พีระพัฒ...

หมวดหมู่: อาชญากรรม

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด