อาชีวะสอบครูผู้ช่วยกรณี “ว 16” คึกคัก ประกาศรายชื่อสอบภาค ค 15 มี.ค.

อาชีวะสอบครูผู้ช่วยกรณี “ว 16” คึกคัก ประกาศรายชื่อสอบภาค ค 15 มี.ค.

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยถึงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ว 16) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า เป็นการเปิดสอบคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษ (ว 16) เฉพาะพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัด สอศ.ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 5,760 คน ผู้เข้าสอบ 5,420 คน ขาดสอบ 340 คน คิดเป็นผู้เข้าสอบ 94% ซึ่งการจัดสอบในครั้งนี้ ได้ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้จัดสอบ ทั้งหมด ทั้งในเรื่องการออกข้อสอบ การจัดระบบการสอบ และสถานที่สอบ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและเชื่อมั่นว่าเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้

เลขาธิการ กอศ. กล่าวอีกว่า สาขาที่ขาดแคลนและมีอัตราว่างมากที่สุดในเขตทั่วไป ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้าสัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ ช่างก่อสร้างและโยธา ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ พืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม และเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ส่วนสาขาที่มีผู้สมัครมากที่สุด ได้แก่ สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต ส่วนในเขตพัฒนาพิเศษฯ สาขาขาดแคลนที่มีอัตราว่างมากที่สุด ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างก่อสร้างและโยธา การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่างโรงงานและเทคนิคการผลิต คณิตศาสตร์ ช่างเชื่อมโลหะ ภาษาไทย และสถาปัตยกรรม ส่วนสาขาที่มีผู้สมัครมากที่สุดในเขตพิเศษฯ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่างยนต์ผู้สมัคร และช่างไฟฟ้ากำลัง สอศ.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาค ค (สัมภาษณ์) ภายในวันที่ 15 มี.ค.2566 โดยกำหนดบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ภายในวันที่ 1 พ.ค.2566 พร้อมรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2566.

คุณกำลังดู: อาชีวะสอบครูผู้ช่วยกรณี “ว 16” คึกคัก ประกาศรายชื่อสอบภาค ค 15 มี.ค.

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด