แอปพลิเคชันหนุนเด็กก้าวพลาดมีงานทำ "3B-JOB" นายจ้าง-ลูกจ้างได้ “คน-งาน” ตรงใจ

แอปพลิเคชันหนุนเด็กก้าวพลาดมีงานทำ "3B-JOB" นายจ้าง-ลูกจ้างได้ “คน-งาน” ตรงใจ

ผศ.พ.ต.อ.ดร.ธิติ มหาเจริญ อาจารย์ (สบ4) คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ หัวหน้า โครงการวิจัย “การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อกลางการสร้างโอกาสทางอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน” ภายใต้ชื่อ “3B-JOB” (Build-Back-Better for Youth Job) กล่าวในการประชุมเผยแพร่ผลการวิจัยโครงการได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ว่า การดำเนินโครงการอยู่ภายใต้งานวิจัยนวัตกรรมยุติธรรมท้าทายไทยเพื่อการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำและส่งเสริมโอกาสการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำความผิด ออกแบบและพัฒนาขึ้นโดย รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร โดยมุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้เป็นสื่อกลางการสร้างโอกาสทางอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนที่เคยก้าวพลาด เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อกลางระหว่างผู้ประกอบการ นายจ้างและเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการมีงานทำ ภายใต้แนวคิด “เด็กและเยาวชนมีงานทำตรงกับความสามารถของตนเอง ผู้ประกอบการ นายจ้าง ได้ผู้ร่วมงานหรือตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับองค์กร”

ผศ.พ.ต.อ.ดร.ธิติกล่าวต่อว่า แอปพลิเคชัน 3B-JOB ง่ายต่อการใช้งานและสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล โดยแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมอาชีพ ผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่มีความต้องการแรงงานหรือผู้ร่วมงานที่เหมาะสมกับแนวทางการดำเนินงานขององค์กร โดยประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน หรือลงประกาศรับสมัครงานได้ รวมถึงการยื่นข้อเสนอตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้เด็กและเยาวชนได้โดยตรง 2.กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ต้องการมีงานทำ สามารถสร้างโปรไฟล์ ลงประวัติส่วนตัว และนำเสนอศักยภาพและทักษะในด้านต่างๆที่ตรงตามความต้องการของตนเองและตลาดแรงงาน

ทั้งยังมีฟังก์ชันการแจ้งเตือน ระบบจับคู่งานที่ค้นหางานได้ตรงตามความสามารถได้อย่างรวดเร็ว มีระบบการให้บริการข้อมูลในรูปแบบของ Chat Bot สำหรับตอบข้อสงสัยและให้ข้อมูลได้ทันที นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา Community Platform เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนทักษะหรือความต้องการที่สอดคล้องกับบริบทองค์กรและตลาดแรงงาน แอปพลิเคชัน 3B-JOB พร้อมเปิดใช้งานในเดือน พ.ค.นี้ สามารถเข้าระบบและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 3B-JOB ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.3b-job.comซึ่งรองรับการใช้งานได้ทั้งระบบ Android และ IOS.

คุณกำลังดู: แอปพลิเคชันหนุนเด็กก้าวพลาดมีงานทำ "3B-JOB" นายจ้าง-ลูกจ้างได้ “คน-งาน” ตรงใจ

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด