อันตรายจากการกิน “ปูดิบ” เสี่ยงพยาธิ-อาหารเป็นพิษ-อุจจาระร่วง

กรมอนามัยเตือน ควรหลีกเลี่ยงปูดิบ ปรุงสุกสะอาดและปลอดภัยกว่า

อันตรายจากการกิน “ปูดิบ” เสี่ยงพยาธิ-อาหารเป็นพิษ-อุจจาระร่วง

กรมอนามัยเตือน ควรหลีกเลี่ยงปูดิบ เสี่ยงพยาธิ อาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วง ปรุงสุกสะอาดและปลอดภัยกว่า

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การกินปูดิบ กินอาหารสุกๆ ดิบๆ ที่ไม่ผ่านการปรุงสุก ไม่ผ่านความร้อน หรือใช้ความร้อนในระยะเวลาอันสั้น เช่น ยำปูสด ส้มตำหลากหลายรูปแบบ ลาบหมู ก้อยเนื้อ รวมถึงอาหารประเภทยำต่างๆ ที่มักจะรวนเนื้อสัตว์พอสุกเท่านั้น แล้วใส่เครื่องปรุง และเน้นรสชาติที่เผ็ดจัดหรือเปรี้ยวจัด อาจทำให้เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคที่เป็นอันตรายในอาหารที่นำมาเป็นวัตถุดิบได้ 

อันตรายจากการกิน “ปูดิบ”

การกินปูดิบ หรือปูที่กึ่งสุกกึ่งดิบ ไม่ผ่านการปรุงด้วยความร้อน หรือใช้ความร้อนในระยะเวลาสั้น เสี่ยงต่อการเป็นพยาธิใบไม้ในปอด เพราะเวลากินปูดิบๆ เข้าไปก็มีโอกาสกินไข่ หรือตัวอ่อนของพยาธิเข้าไปด้วย ซึ่งน้ำย่อยในกระเพาะไม่สามารถฆ่าให้ตายได้ ถึงแม้พยาธิจะไม่สามารถแพร่พันธุ์ในตัวคนเราได้ แต่สามารถชอนไชเข้าไปในปอด ฟักตัว และมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 1 เดือน ส่งผลให้มีอาการไอเรื้อรัง ไอเป็นเลือด และในบางรายอาจทำให้เสียชีวิตได้ จึงต้องระมัดระวังในการบริโภคอาหารเป็นพิเศษ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย หากต้องการปรุงอาหารที่มีปูเป็นส่วนประกอบหลัก ควรนำปูมาลวกให้สุกด้วยความร้อน ก่อนนำมากิน

กินปูอย่างไรให้ปลอดภัย ลดเสี่ยงโรค

การปรุงประกอบอาหารเองไม่ว่าจะเป็นเมนูใด ควรปฏิบัติดังวิธีต่อไปนี้ เพื่อลดเสี่ยงอันตราย

  1. ก่อนนำวัตถุดิบมาปรุง ต้องล้างน้ำให้สะอาด เพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อโรค พยาธิ สารเคมีตกค้าง
  2. ต้องปรุงให้สุก โดยใช้ความร้อนให้อาหารสุกอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ต้องสุกถึงข้างใน 
  3. ควรแยกอาหารที่ปรุงสุก และที่ยังไม่สุกออกจากกัน 
  4. ยึดหลักกินร้อน ใช้ช้อนส่วนตัว ล้างมือ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ เช่น  โรคอาหารเป็นพิษ  โรคอุจจาระร่วง เป็นต้น 
  5. หากเลือกซื้ออาหารจากร้านค้า ร้านอาหาร ควรสังเกตป้ายสัญลักษณ์ “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” หรือ Clean Food Good Taste ที่กรมอนามัยรับรอง เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความสะอาดปลอดภัยของอาหารและร้านค้าให้กับผู้บริโภค

คุณกำลังดู: อันตรายจากการกิน “ปูดิบ” เสี่ยงพยาธิ-อาหารเป็นพิษ-อุจจาระร่วง

หมวดหมู่: สุขภาพ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด