อินเดียกับการวางแผนครอบครัว: เมื่อประชากรอินเดียกำลังจะแซงหน้าจีน

สหประชาชาติเผยว่า ภายในสิ้นเดือนเมษายน คาดว่าประชากรอินเดียจะมีถึง 1,425,775,850 คน ซึ่งจะแซงหน้าจำนวนประชากรของจีนแผ่นดินใหญ่

อินเดียกับการวางแผนครอบครัว: เมื่อประชากรอินเดียกำลังจะแซงหน้าจีน
  • สำนักกิจการเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติ กล่าวว่า ภายในสิ้นเดือนเมษายน ประชากรอินเดียคาดว่าจะถึง 1,425,775,850 คน ซึ่งจะแซงหน้าจำนวนประชากรของจีนแผ่นดินใหญ่
  • คาดกันว่าอินเดียมีประชากรเพิ่มขึ้น 210 ล้านคน หรือเกือบเท่าจำนวนประชากรในบราซิล นับตั้งแต่การสำรวจสำมะโนประชากรครั้งล่าสุดเมื่อ 12 ปีก่อน โดยปี 2563 อินเดียมีประชากรเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ล้านคนในแต่ละเดือน
  • รูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ใช้มากที่สุดในอินเดียคือการทำหมันหญิง ซึ่งคิดเป็น 38% ของการคุมกำเนิดทั้งหมด ส่วนอัตราการทำหมันชายคิดเป็นเพียง 0.3% ของวิธีการคุมกำเนิดทั้งหมด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสังคมปิตาธิปไตย ผู้ชายมากกว่าหนึ่งในสามถือว่าการคุมกำเนิดเป็น "เรื่องของผู้หญิง"

สำนักกิจการเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติ กล่าวว่า ภายในสิ้นเดือนเมษายน ประชากรอินเดียคาดว่าจะถึง 1,425,775,850 คน ซึ่งจะแซงหน้าจำนวนประชากรของจีนแผ่นดินใหญ่ ส่งผลให้การวางแผนครอบครัวของอินเดียอยู่ภายใต้แรงกดดันให้รักษาอัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลง

แม้จำนวนประชากรที่แน่นอนของอินเดียในปัจจุบัน ยังคงไม่มีตัวเลขที่แน่ชัด เนื่องจากข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากรในปี 2564 ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากโควิด-19 แต่สัญญาณทั้งหมดบ่งชี้ถึงการเติบโตแบบทวีคูณ ในขณะที่อัตราการเพิ่มประชากรที่สูงของจีนก่อนหน้านี้ เริ่มเข้าสู่การชะลอตัว แต่ของอินเดียกลับยังคงสูงขึ้น

เป็นที่คาดกันว่าอินเดียมีประชากรเพิ่มขึ้น 210 ล้านคน หรือเกือบเท่าจำนวนประชากรในบราซิล นับตั้งแต่การสำรวจสำมะโนประชากรครั้งล่าสุดเมื่อ 12 ปีก่อน โดยปี 2563 อินเดียมีประชากรเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ล้านคนในแต่ละเดือน ปัจจุบัน ประชากรของอินเดียและจีน มีจำนวนเท่ากับทวีปแอฟริกาทั้งทวีป และมากกว่าของทวีปยุโรปและอเมริการวมกัน

แต่ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ที่จำนวนประชากรในอินเดียเพิ่มสูงขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์กลับลดลง ในปี2507 ผู้หญิงอินเดียมีลูกโดยเฉลี่ย 6 คน ปัจจุบันมีลูกเกือบ 2 คน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะบริการวางแผนครอบครัวของรัฐ ซึ่งอินเดียอ้างว่าเป็นประเทศแรกที่ให้บริการเมื่อปี2495

อนิตา ราช ศาสตราจารย์ด้านสาธารณสุขโลก ผู้อำนวยการศูนย์ความเสมอภาคทางเพศและสุขภาพ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย-ซานดิเอโก กล่าวว่า "เป้าหมายหลักคือการชะลอการเติบโตของประชากร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

โครงการนี้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง โดยการสำรวจสุขภาพครอบครัวของอินเดียในปี 2565 พบว่าเกือบ 100% ของหญิงและชายที่แต่งงานแล้ว อายุ 15-49 ปี ทราบวิธีการคุมกำเนิดอย่างน้อยหนึ่งวิธี หน่วยงานด้านสาธารณสุขเป็นผู้ให้บริการ 68% ของผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดสมัยใหม่ โดยการใช้ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการทางการแพทย์ที่ใช้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ เช่น ถุงยางอนามัย ยาเม็ด และห่วงอนามัย ตรงข้ามกับวิธีดั้งเดิม เช่นการงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์

การทำหมัน


รูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ใช้มากที่สุดในอินเดียคือการทำหมันหญิง ซึ่งคิดเป็น 38% ของการคุมกำเนิดทั้งหมด ราช กล่าวว่า "ความสำคัญของโครงการวางแผนครอบครัวระดับชาติในอดีต อยู่ที่ขนาดของครอบครัว ดังนั้น การทำหมันจึงกลายเป็นจุดสนใจ"

อย่างไรก็ตาม อัตราการทำหมันชาย คิดเป็นเพียง 0.3% ของวิธีการคุมกำเนิดทั้งหมด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสังคมปิตาธิปไตย การสำรวจสุขภาพของครอบครัวพบว่า ผู้ชายมากกว่าหนึ่งในสามถือว่าการคุมกำเนิดเป็น "เรื่องของผู้หญิง" ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิทางเพศในอินเดียกล่าวว่า มีการต่อต้านการทำหมันชาย เนื่องจาก "ความอัปยศและข้อห้ามที่ยังคงอยู่"

ในช่วงทศวรรษที่ 1970 ภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้รัฐบาลอินเดียเริ่มขับเคลื่อนมวลชนด้วยการทำหมันชายเพื่อการควบคุมจำนวนประชากร การบังคับใช้กฎหมายนี้อย่างหนัก ส่งผลทำให้ผู้ชายถูกกดดันให้ทำหมัน เพราะความเจ็บปวดจากการต้องหักเงินเดือนหรือตกงาน ชายที่มีฐานะยากจน เสี่ยงถูกตำรวจจับจากสถานีรถไฟและสถานีขนส่ง ก่อนถูกส่งไปทำหมัน

ความพยายามของรัฐยังคงหลีกเลี่ยงวิธีการคุมกำเนิดที่หลากหลาย การทำหมันสำหรับผู้ชายและผู้หญิงถูกสร้างแรงจูงใจด้วยการจ่ายเงิน และบางรัฐได้นโยบายลูกสองคนมาใช้ พร้อมเสนอบทลงโทษ เช่น การห้ามเข้าทำงานราชการสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม โดยหน่วยงานด้านสุขภาพเอกชน เป็นผู้ให้บริการหลักในการคุมกำเนิดด้วยยาเม็ด ยาฉีด และถุงยางอนามัย

การคุมกำเนิด


นอกเหนือจากการสร้างภาระให้กับผู้หญิงแล้ว การพึ่งพาการทำหมันจากผู้หญิงยังจำกัดทางเลือกของผู้หญิงอีกด้วย ราช กล่าวว่า "การทำหมันไม่รองรับการเว้นระยะการคลอด ซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพ และการอยู่รอดของมารดาและทารก นอกจากนี้ ยังไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา เพื่อให้แน่ใจว่าผู้หญิงสามารถควบคุมช่วงเวลาของการตั้งครรภ์ได้ แต่เป็นการจำกัดเวลาเท่านั้น"

"หากการทำหมันเป็นทางเลือกของผู้หญิง และสนับสนุนสุขภาพของผู้หญิง นั่นก็ไม่เป็นไร แต่บ่อยครั้งที่การตัดสินใจเหล่านี้ สร้างขึ้นจากความคาดหวังของครอบครัวและชุมชน"

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ยังกำหนดทางเลือกของผู้หญิงมากมาย เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว การสำรวจสุขภาพครอบครัวในปี 2565 พบว่า ผู้หญิงที่ยากจนและมีการศึกษาน้อยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท มีแนวโน้มที่จะมีลูกมากขึ้นเมื่ออายุน้อย และเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวน้อยกว่าผู้หญิงที่ร่ำรวยกว่า มีการศึกษา และอยู่ในเมือง

สภาพภูมิศาสตร์ก็มีบทบาทเช่นกัน โดยผู้หญิงในพื้นที่ยากจนที่สุดของอินเดียตะวันออก มีโอกาสน้อยที่จะใช้วิธีคุมกำเนิดใดๆ เลย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีโอกาสน้อยที่จะใช้วิธีคุมกำเนิดสมัยใหม่

อลิสแตร์ เคอร์รีผู้จัดการแคมเปญจาก Population Matters องค์กรการกุศลในสหราชอาณาจักร ที่เน้นเรื่องขนาดของประชากรกล่าวว่า "หลักฐานจากทั่วโลกแสดงให้เห็นว่า เมื่อผู้หญิงได้รับทางเลือกในการควบคุมภาวะเจริญพันธุ์และโอกาสรอบตัว เช่น การศึกษาและโอกาสทางเศรษฐกิจ คุณมักจะเห็นขนาดครอบครัวลดลงเสมอ”

การคาดการณ์ว่าจำนวนประชากรของอินเดียจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า การประมาณการ "ตัวแปรผันปานกลาง" ของสหประชาชาติ ระบุว่า การเติบโตสูงสุดอยู่ที่ 1.7 พันล้านคนในปี 2607การประมาณการ "ตัวแปรต่ำ" จะเห็นว่าเส้นการเติบโตเริ่มแบนราบในปี 2590

ความพยายามของรัฐบาลอินเดีย กำลังชะลอการเติบโตของประชากรในอัตราที่รวดเร็วขึ้น แต่ข้อมูลบ่งชี้ว่าการวางแผนครอบครัวมีบทบาทมากขึ้น ยังคงมีช่องว่างที่สำคัญระหว่างอัตราการเจริญพันธุ์ที่ต้องการ หรือจำนวนลูกที่ผู้หญิงต้องการมี ที่ 1.6 และอัตราการเจริญพันธุ์ที่แท้จริงที่ 2

นอกจากนี้ การเติบโตของจำนวนประชากรยังพุ่งกระฉูด โดยเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรอินเดีย มีอายุต่ำกว่า 25 ปี ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีลูกเป็นของตนเองในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ในขณะนี้ กลุ่มประชากรจำนวนมาก ขาดข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการคุมกำเนิด เพราะมักเกิดความมีอคติที่มาพร้อมกับโครงการวางแผนครอบครัว เนื่องจากมันถูกเรียกว่า "การวางแผนครอบครัว" หลายคนรู้สึกว่ามันไม่ได้มุ่งเป้าไปที่พวกเขา ขณะที่มีความจำเป็นต้องนำประชากรวัยรุ่นเข้าสู่การพูดคุยเรื่องการคุมกำเนิด แต่ในตอนนี้พบว่าพวกเขาถูกกีดกัน และนั่นเป็นเรื่องที่น่าตกใจ.

คุณกำลังดู: อินเดียกับการวางแผนครอบครัว: เมื่อประชากรอินเดียกำลังจะแซงหน้าจีน

หมวดหมู่: ต่างประเทศ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด