อัปเดตไทม์ไลน์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ประกาศผล-ยืนยันตัวตน-ใช้สิทธิ

อัปเดตไทม์ไลน์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ล่าสุด ประกาศผล-ยืนยันตัวตน-อุทธรณ์-เริ่มใช้สิทธิวันไหน เช็กด่วน

อัปเดตไทม์ไลน์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ประกาศผล-ยืนยันตัวตน-ใช้สิทธิ

ไทม์ไลน์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" บัตรคนจน ล่าสุด ประกาศผล-ยืนยันตัวตน-อุทธรณ์ และเริ่มใช้สิทธิวันไหน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (คณะกรรมการฯ) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในโครงการฯ ได้กำหนดวันประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติโครงการฯ ปี 2565 ในวันที่ 1 มี.ค. 66 รวมถึงรวบรวมไทม์ไลน์การยืนยันตัวตน การยื่นอุทธรณ์ และการใช้สิทธิครั้งล่าสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับไทม์ไลน์การประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

01

วันที่ 1 มี.ค. 66

  • ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ

ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ

  • เริ่มกระบวนการยืนยันตัวตน (e-KYC) วันที่ 1 มี.ค. นี้ เป็นต้นไป ต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชน เพื่อรับสิทธิสวัสดิการ โดยสามารถผูกบัญชีพร้อมเพยกับธนาคารใดก็ได้

ผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ

  • เริ่มกระบวนการอุทธรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-1 พ.ค. 66

วันที่ 1 เม.ย. 66

เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มี.ค. 66 ในกรณีผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนหลังวันดังกล่าวจะได้ใช้สิทธิตามที่กระทรวงการคลังกำหด

การยืนยันตัวตนของผู้ได้รับสิทธิมี 5 รอบมีดังนี้

  • รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.-26 มี.ค. 66 เริ่มใช้สิทธิ วันที่ 1 เม.ย. 66
  • รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 มี.ค.-26 เม.ย. 66 เริ่มใช้สิทธิ วันที่ 1 พ.ค. 66
  • รอบที่ 3 ระหว่าง วันที่ 27 เม.ย.-26 พ.ค. 66 เริ่มใช้สิทธิ 1 มิ.ย. 66
  • รอบที่ 4 ระหว่าง วันที่ 27 พ.ค.-26 มิ.ย. 66 เริ่มใช้สิทธิ 1 ก.ค. 66
  • รอบที่ 5 ระหว่าง วันที่ 27 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป เริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 ส.ค. 66

ผู้ที่ยืนยันตัวตนรอบที่ 2-4 จะได้รับสิทธิย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ โดยสิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าฯ เท่านั้น

ส่วนผู้ที่ยืนยันตัวตนรอบที่ 5 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง จะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้

วันที่ 20 มิ.ย. 66

  • ประกาศผลอุทธรณ์

วันที่ 1 ก.ค. 66

  • เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการห่งรัฐ รอบอุทธรณ์

คุณกำลังดู: อัปเดตไทม์ไลน์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ประกาศผล-ยืนยันตัวตน-ใช้สิทธิ

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด