อัปเดตไทม์ไลน์ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5" ลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com-เที่ยววันไหน

อัปเดตไทม์ไลน์ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5" ล่าสุด คนเก่า-คนใหม่ เปิดลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com หรือผ่านแอปฯ เป๋าตังวันไหน เริ่มจองสิทธิได้เมื่อไหร่ สิ้นสุดโครงการฯ เมื่อไหร่ เช็กด่วน!

อัปเดตไทม์ไลน์ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5" ลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com-เที่ยววันไหน

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 อัปเดตล่าสุด เปิดลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com หรือผ่านแอปฯ เป๋าตังวันไหน จองสิทธิเมื่อไหร่ สิ้นสุดโครงการฯ วันไหน เช็กเลย

ความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 มาแล้ว! ล่าสุด เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ได้มีการอัปเดตข้อมูลใหม่ล่าสุดเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเปิดลงทะเบียนในวันที่ 27 มี.ค. 66 เพื่อชิงสิทธิส่วนลดที่พักโรงแรม 40% หรือคนละไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน จำกัดคนละ 5 ห้อง หรือ 5 คืน พร้อมกับคูปองอาหาร-ท่องเที่ยว มูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดจำนวนสิทธิเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ไว้ทั้งสิ้น 560,000 สิทธิ อีกทั้งยังได้มีการอัปเดตไทม์ไลน์เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ล่าสุดอีกด้วย

tm

Timeline เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

วันที่ 8-15 ก.พ. 66

 • เปิดรับผู้ประกอบการร้านค้าใหม่ สำหรับเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ ททท. รับสมัครผ่าน e-from การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วันที่ 27 ก.พ. 66

 • เปิดลงทะเบียนสำหรับคนใหม่ หรือผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4 เวลา (06.00-21.00 น.)
  *สำหรับคนเก่า หรือคนที่เคยเข้าร่วมเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4 ไม่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปฯ เป๋าตังได้เลย โดยไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ โดยจะเริ่มการจองตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค.-26 เม.ย. 66

วันที่ 7 มี.ค. 66

 • เปิดให้จองโรงแรม-ที่พัก (เวลา 06.00-23.00 น.)

วันที่ 10 มี.ค. 66

 • เริ่มเดินทางเข้าที่พักวันแรก

วันที่ 26 เม.ย. 66

 • เปิดให้จองโรงแรมที่พักวันสุดท้าย

วันที่ 30 เม.ย. 66

 • วันสุดท้ายของการเดินทาง และสิ้นสุดโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

หมายเหตุ
1. ไม่สามารถเลื่อนการจองที่พัก-โรงแรม ระหว่างโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4 มาเข้าพักในช่วงโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ได้
2. ไม่สามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4 มาขอรับเงินสนับสนุนฯ ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ได้
3. สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวกันเฟส 1 -4 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปนเป๋าตัง ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ โดยจะได้รับสิทธิในเฟส 5 ใหม่ จำนวน 5 สิทธิ

สำหรับเงื่อนไขเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 มีดังนี้

 • สนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก
 • รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
 • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน
 • เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ การเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

 • รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ
 • จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out
 • คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

ทั้งนี้ เมื่อได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือ สถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใข้สิทธิสำหรับประชาชน โปรดอ่านเงื่อนไขโครงการฉบับเต็มได้ที่หน้า หลักเกณฑ์ของประชาชน เฟส 5

คุณกำลังดู: อัปเดตไทม์ไลน์ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5" ลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com-เที่ยววันไหน

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด