อพวช.เปิดตัว 10 ทูตวิทยาศาสตร์ตัวแทนชาติไทย

อพวช.เปิดตัว 10 ทูตวิทยาศาสตร์ตัวแทนชาติไทย

ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รอง ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า อพวช.ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18 เฟ้นหานักสื่อสารวิทยาศาสตร์หรือทูตวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ที่ประเทศเยอรมนี ในเดือน ก.ค.2566 ปรากฏว่าผู้ที่สามารถคว้ารางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม มี 4 คน ได้แก่ 1.น.ส.ศริญญา จิตคล่องทรัพย์ ม.เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี จากผลงาน : ทำไปทำไม-ดินดวงจันทร์เทียมสัญชาติไทย เศษหินที่ปลดล็อกอวกาศ 2.นายชาคริต พุฒศรี ม.ราชภัฏสวนสุนันทาผลงาน : สร้างความเท่าเทียมไปกับครูวิทย์ฯ-Stop bullying by Social media and Science 3.นายภัทรดา ผาเหลา ม.ขอนแก่น ผลงาน : Science Sound Podcast -ในความเท่าเทียมมีอะไรไม่เท่าเทียม และ 4.น.ส.พัชรากร รุนรอด ม.เกษตรศาสตร์ ผลงาน : sci-tourism-ชีวิตที่หายไปกับน้ำ ณ แดนอาทิตย์อุทัย

รอง ผอ.อพวช.กล่าวต่อว่า อพวช.ยังได้คัดเลือกนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น อีก 6 คน เพื่อร่วมงานกับ อพวช.ในภารกิจต่างๆในฐานะนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 1.นายธนยศ จุลภักดิ์ ม.มหิดล 2.นายปวริศร์ เปี่ยมปรีชา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3.นายชนะพงษ์ บุญมา ม.พะเยา 4.น.ส.ซากุระโกะ มาซุดะ ม.เชียงใหม่ 5.นายศักดิ์ชัย แซ่เฮ่ย ม.กรุงเทพ และ 6.น.ส.โมทนา ปิ่นแก้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ทูตวิทยา ศาสตร์ทั้ง 10 คน ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญของชาติด้านการสื่อสาร วิทยาศาสตร์ ที่จะสร้างประ โยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ.

คุณกำลังดู: อพวช.เปิดตัว 10 ทูตวิทยาศาสตร์ตัวแทนชาติไทย

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด