อสส.อนุญาต อัยการดัง “ธนกฤต วรธนัชชากุล” เป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจการเเผ่นดิน

อัยการสูงสุดอนุญาต อัยการดัง “ธนกฤต วรธนัชชากุล”เป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจการเเผ่นดินหลัง ”ทรงศัก สายเชื้อ” ขอตัว เหตุเป็นมีความสามารถด้านกฎหมายคุณสมบัติครบถ้วน เมื่อวันที่ 7 กันยายน  ผู้สื่อข่าวรายงานว่...

อสส.อนุญาต อัยการดัง “ธนกฤต วรธนัชชากุล” เป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจการเเผ่นดิน

อัยการสูงสุดอนุญาต อัยการดัง “ธนกฤต วรธนัชชากุล” เป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินหลัง “ทรงศัก สายเชื้อ” ขอตัว เหตุมีความสามารถด้านกฎหมายคุณสมบัติครบถ้วน

เมื่อวันที่ 7 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุดได้ลงนาม อนุญาตแต่งตั้งบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน

ด้วยทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีหนังสือถึงอัยการสูงสุดวันที่ 29 สิงหาคม 65 ความว่าด้วยนายทรงศัก สายเชื้อ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. 64 โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.ป.รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายทรงศัก สายเชื้อ) จึงขออนุญาตแต่งตั้ง นายธนกฤต วรธนัชชากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ประสานงานกระบวนการยุติธรรม สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายทรงศัก สายเชื้อ) ซึ่งบุคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในด้านวิชาการ และกฎหมาย อีกทั้งมีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อการเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามข้อ 5 วรรคสอง ของระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าด้วยที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจำประธาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2563 โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง

คุณกำลังดู: อสส.อนุญาต อัยการดัง “ธนกฤต วรธนัชชากุล” เป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจการเเผ่นดิน

หมวดหมู่: อาชญากรรม

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด