อธิบดีกรมการข้าวเยี่ยมศูนย์ข้าวชุมชนภาคอีสาน ชวนเกษตรปลูกข้าวรักษ์โลก

อธิบดีกรมการข้าว รวมพลครอบครัวศูนย์ข้าวชุมชนภาคอีสาน ชวนร่วม BCG Model ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินสายติวเข้ม ผอ. ศูนย์ฯภาคอีสาน

อธิบดีกรมการข้าวเยี่ยมศูนย์ข้าวชุมชนภาคอีสาน ชวนเกษตรปลูกข้าวรักษ์โลก

อธิบดีกรมการข้าว รวมพลครอบครัวศูนย์ข้าวชุมชนภาคอีสาน ชวนร่วม BCG Model ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินสายติวเข้ม ผอ. ศูนย์ฯ ภาคอีสาน


เมื่อวันที่ 21 เม.ย.66 เวลา 09.00 น. นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมการข้าว ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น เพื่อพบปะหารือกับประธานศูนย์ข้าวชุมชน จาก 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 24 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนจาก จ.ขอนแก่น จำนวน 13 ศูนย์ ศูนย์ข้าวชุมชนจากจ.อุดรธานี จำนวน 7 ศูนย์ ศูนย์ข้าวชุมชนจาก จ.ชัยภูมิ จำนวน 2 ศูนย์ และศูนย์ข้าวชุมชนจาก จ.มหาสารคาม จำนวน 2 ศูนย์ โดยได้ร่วมหารือกันถึงแนวทางการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model ณ ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวขอนแก่นอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า การลงพื้นที่หารือในครั้งนี้ เป็นการพบปะพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อรับทราบถึงข้อมูลการดำเนินงาน และรับฟังถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกษตรกรกำลังประสบ พร้อมแนะแนวทางการแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเชิญชวนให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวรักษ์โลกตามแบบ BCG Model ที่เป็นการทำนาแบบประณีต เลิกใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี และยาฆ่าแมลง ทำให้ได้ข้าวที่ดีมีคุณภาพ ปลอดสารพิษ ดีต่อสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับแนะนำให้ใช้จุลินทรีย์และสาหร่ายแกมเขียวมาผสมผสานในการเพาะปลูก อีกทั้งนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งมาถ่ายทอดให้กับชาวนา ซึ่งการทำนาแบบเปียกสลับแห้งนั้นจะช่วยลดก๊าซมีเทนในดินที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ และเน้นย้ำการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสร้างคาร์บอนเครดิตให้ชาวนานำไปสร้างรายได้เสริมต่อไปหลังจากนั้น อธิบดีกรมการข้าว ได้ประชุมติดตามกำกับงานตามนโยบายกรมการข้าว และเข้าตรวจรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์วิจัยข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับฟังปัญหา อุปสรรคในการทำงานที่ผ่านมา รวมถึงได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการข้าวให้ไปสู่เป้าหมาย โดยเน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ยึดมั่นในประโยชน์ที่พี่น้องชาวนาจะได้รับเป็นหลัก เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน.คุณกำลังดู: อธิบดีกรมการข้าวเยี่ยมศูนย์ข้าวชุมชนภาคอีสาน ชวนเกษตรปลูกข้าวรักษ์โลก

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด