“อุตตม”ลั่นกองทุนสร้างอนาคตไทย ทำได้จริง นำชาติออกจากวิกฤติ

“อุตตม”มั่นใจ กองทุนสร้างอนาคตไทย สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง และตอบโจทย์การแก้ปัญหาและนำพาประเทศให้ออกจากวิกฤต

“อุตตม”ลั่นกองทุนสร้างอนาคตไทย ทำได้จริง นำชาติออกจากวิกฤติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้(3ส.ค.)ดร.อุตตมสาวนายนหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยโพสท์เฟซบุ๊คระบุว่าจากที่พรรคสร้างอนาคตไทยได้เปิดกรอบยุทธศาสตร์5แก้ไข5สร้างเมื่อวันที่28ส.ค.ที่ผ่านมาพร้อมทั้งนำเสนอนโยบายการจัดตั้งกองทุนสร้างอนาคตไทยเพื่อเป็นกลไกหลักที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศวันนี้ผมขอขยายรายละเอียดนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของกองทุนฯ

ทั้งนี้กองทุนสร้างอนาคตไทยจะเป็นเครื่องมือหลักในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาสำคัญ2ข้อคือ1.เร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดตลอดสองปีที่ผ่านมาและยังถูกซ้ำเติมจากวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน2.เร่งวางรากฐานการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและก้าวทันโลก

สำหรับการแก้ปัญหาปัญหาเศรษฐกิจปากท้องสิ่งที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนคือการปลดเปลื้องภาระหนี้สินให้กับประชาชนซึ่งวันนี้เรียกว่าเข้าขั้นวิกฤตและกำลังส่งผลกระทบทำให้กำลังซื้อประเทศชะลอตัวลงขณะที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรวมทั้งรายย่อยหาบเร่แผงลอยจำเป็นต้องช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่หลังจากทุนรอนที่มีอยู่ร่อยหรอไปใน2-3ปีที่ผ่านมาโดยพรรคสร้างอนาคตไทยเสนอว่าจะต้องดำเนินการเรื่องนี้พร้อมๆกัน3ด้านคือ

1.การปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งจะต้องครอบคลุมหนี้ทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นหนี้ธุรกิจหนี้ครัวเรือนหนี้นอกระบบและต้องเข้าถึงผู้เดือดร้อนทุกกลุ่มในวงกว้างซึ่งจะทำให้การปรับโครงสร้างหนี้มีปริมาณมากพอที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

2.การแก้หนี้จะยั่งยืนได้ต้องเติมทุนใหม่เข้าไปช่วยด้วยเพื่อให้โอกาสคนล้มแล้วสามารถลุกขึ้นมาและก้าวต่อไปได้และการเติมทุนจะรวมถึงในส่วนของกลุ่มผู้เป็นหนี้นอกระบบด้วยเพราะกลุ่มนอกระบบที่มีจำนวนมากที่ผ่านมาเขากู้ในระบบสถาบันการเงินไม่ได้เนื่องจากไม่เคยมีประวัติกู้ยืมมาก่อนแต่กองทุนฯสามารถเข้าไปช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ให้กู้ได้โดยใช้กลไกใหม่ที่แตกต่างไปจากกลไกปกติที่ผ่านมา

3.การเพิ่มทักษะประกอบอาชีพให้เข้มแข็งและมีรายได้มากพอที่จะรองรับการปรับโครงสร้างหนี้ขณะเดียวกันกองทุนฯจะมีระบบดูแลผู้ที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เขาสามารถเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงและเงินจากกองทุนฯที่ใช้ไปก็จะมีประสิทธิภาพเกิดผลดีอย่างแท้จริง

ก่อนหน้านี้ผมเคยเสนอความคิดเห็นว่ารัฐบาลควรประกาศให้การปลดเปลื้องภาระหนี้สินประชาชนให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทำงานร่ามกันแบบบูรณาการทั้งกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินธ.ก.ส.เอสเอ็มอีแบงก์บสย.รวมไปถึงกระทรวงเกษตรฯซึ่งดูแลเกษตรกรและกระทรวงมหาดไทยที่มีเครื่องมือเข้าถึงประชาชนทั่วประเทศสุดท้ายต้องดึงองค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมขับเคลื่อนด้วยทั้งธนาคารพาณิชย์หอการค้าสภาอุตสาหกรรมเป็นต้นและเมื่อมีกลไกกองทุนเข้าไปเป็นเครื่องมือหลักขับเคลื่อนการแก้ปัญหาภาระหนี้สินประชาชนแล้วการดำเนินงานก็จะสัมฤทธิ์ผลในที่สุด

พรรคสร้างอนาคตไทยมั่นใจว่ากลไกกองทุนจะสามารถแก้ปัญหาภาระหนี้ประชาชนได้อย่างครบวงจรขณะเดียวกันก็สามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้เข้มแข็งรองรับความท้าทายในอนาคตโดยเม็ดเงินที่จะนำมาใช้ในกองทุนฯรวม3แสนล้านบาทแบ่งเป็นส่วนที่ใช้แก้ปัญหาหนี้สินให้ประชาชน1แสนล้านบาทส่วนฟื้นฟูและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งก้าวทันโลกอีก2แสนล้านบาท

สำหรับที่มาของงบประมาณที่ใช้ตั้งกองทุนฯสามารถจัดสรรมาจากงบประมาณแผ่นดินปกติซึ่งในภาวะวิกฤตที่ประเทศกำลังประสบอยู่รวมทั้งยังมีความท้าทายมากมายในอนาคตงบประมาณคือเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลที่จะใช้ในการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศดังนั้นการจัดสรรงบประมาณจึงควรต้องปรับใหม่ให้สอดรับกับทิศทางประเทศที่กำลังเป็นไปอย่างแท้จริง

ทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณของรัฐปกติมีการจัดงบส่วนลงทุนอย่างน้อยร้อยละ20ของวงเงินทั้งหมดอยู่แล้วโดยในปีงบ2566คิดเป็นวงเงินลงทุนราว6แสนล้านบาทเราจึงควรทบทวนการจัดงบประมาณของประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่กล่าวดังนั้นการโยกงบลงทุนมาใช้เพื่อตั้งกองทุนแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจประเทศวงเงิน3แสนล้านบาทจึงสามารถกระทำได้ที่สำคัญการดำเนินการในลักษณะเช่นนี้จะไม่เป็นก่อภาระการกู้ยืมของประเทศเพิ่มเติม

พรรคสร้างอนาคตไทยมั่นใจว่านโยบายกองทุนที่กำหนดขึ้นนี้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงและตอบโจทย์การแก้ปัญหาและนำพาประเทศให้ออกจากวิกฤตอย่างไรก็ตามพรรคพร้อมที่จะรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทุกท่านเพื่อร่วมกันทำให้แนวนโยบายนี้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดยิ่งขึ้นโดยท่านสามารถรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายนี้จากวีดีโอที่ผมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและนำมาเผยแพร่ไว้ด้านล่างโพสนี้

#พรรคสร้างอนาคตไทย

#กองทุนสร้างอนาคตไทย

คุณกำลังดู: “อุตตม”ลั่นกองทุนสร้างอนาคตไทย ทำได้จริง นำชาติออกจากวิกฤติ

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด