อว.-โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ป้องกันอาชญากรรม

อว.-โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ป้องกันอาชญากรรม

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 16 มี.ค.นี้ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. และ พล.ต.ท.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะลงนามความร่วมมือการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรมในเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรมและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสำหรับการป้องกันอาชญากรรมในเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและเพื่อสร้างระบบสภาพแวด ล้อมการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศรวมทั้งส่งเสริมทักษะการเอาตัวรอดแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาหรือประชาชนในพื้นที่โดยรอบ เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดยความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี

รมว.อว.กล่าวต่อว่า ปัญหาอาชญากรรมถือเป็นภัยใกล้ตัว ดังนั้น การป้องกันจึงเป็นประเด็นเร่งด่วน โดยเฉพาะกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งเป็นองค์การหลักในการบ่มเพาะกำลังคนสมรรถนะสูงที่จะเป็นกำลังหลักของประเทศในการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้สำหรับการป้องกันอาชญากรรมให้ครอบคลุมทั้งมิติของการป้องกันการกระทำความผิดและมิติของการป้องกันการตกเป็นเหยื่อ เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม.

คุณกำลังดู: อว.-โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ป้องกันอาชญากรรม

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด