อว.-สถาบันอุดมฯตรวจเข้มซื้องานวิจัย ชี้ 160 คนพิรุธส่อผิดจริยธรรม

อว.และคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กกอ.ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาความคืบหน้าในการทำผิดจริยธรรมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาที่ตกเป็นข่าว

อว.-สถาบันอุดมฯตรวจเข้มซื้องานวิจัย ชี้ 160 คนพิรุธส่อผิดจริยธรรม

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กกอ.ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาความคืบหน้าในการทำผิดจริยธรรมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาที่ตกเป็นข่าว ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาให้ความร่วมมือในการรายงานผลการตรวจสอบมาเป็นอย่างดี ขณะนี้มี 154 แห่ง ได้รายงานผลการตรวจสอบมาแล้ว ซึ่งพบนักวิจัยที่ต้องทำการตรวจสอบความผิดปกติ จำนวน 52 คน ใน 19 สถาบัน ทั้งหมดอยู่ในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และทางสำนักงานปลัดกระทรวง อว.จะติดตามอย่างใกล้ชิด และมอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษารายงานความคืบหน้าเป็นระยะๆ

ปลัด อว.กล่าวต่อว่า สำนักงานปลัดกระทรวง อว.ได้ทำการตรวจสอบคู่ขนานไปกับสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีข้อสังเกต ที่อาจจะนำไปสู่การผิดจริยธรรมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย พบว่ามีนักวิจัยประมาณ 160 คน ในหลายๆสถาบันที่มีข้อสังเกตที่อาจจะนำไปสู่การผิดจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ผิดจากการซื้อผลงานวิจัยอย่างชัดเจน และกลุ่มที่ผลงานผิดปกติที่อาจไม่ได้มาจากการซื้อผลงานวิจัยโดยตรง แต่มาจากเครือข่ายงานวิจัย ทั้งที่นักวิจัยอาจจะทราบหรือไม่ทราบก็ได้ จึงต้องมีกระบวนการดำเนินการตรวจสอบให้ชัดเจนในแต่ละกรณี ทั้งนี้ กกอ.ได้ให้สำนักงานปลัดกระทรวง อว.ตรวจสอบอย่างรอบคอบอีกครั้ง จากนั้นให้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดตรวจสอบ ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก

ด้าน ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. และเลขานุการ กกอ. กล่าวว่า เงื่อนไขที่สำนักงานปลัดกระทรวง อว.ใช้ในการตรวจสอบคู่ขนานไปกับสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย 4 ข้อหลัก คือ 1.มีจำนวนบทความในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาสูงผิดปกติ 2.ผลงานตีพิมพ์อยู่ในหลายสาขาและไม่ตรงกับสาขาที่เชี่ยวชาญ 3.ผู้แต่งร่วมในผลงานตีพิมพ์มาจากหลายสาขาและหลายประเทศ 4.ผู้แต่งร่วมในผลงานตีพิมพ์มีความผิดปกติ เช่นตีพิมพ์ในหลายสาขาวิชา เป็นต้น โดยข้อมูลข้อสังเกตดังกล่าวของสำนักงานปลัด อว. เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ที่ไม่ได้หมายถึงว่านักวิจัยคนดังกล่าวกระทำผิดจริยธรรมการตีพิมพ์ จะต้องให้สถาบันอุดมศึกษาทำการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบอีกครั้ง.

คุณกำลังดู: อว.-สถาบันอุดมฯตรวจเข้มซื้องานวิจัย ชี้ 160 คนพิรุธส่อผิดจริยธรรม

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด