อว.ขอบคุณครูอาสาสมัครจีน ช่วยพัฒนาอุดมศึกษา

อว.ขอบคุณครูอาสาสมัครจีน ช่วยพัฒนาอุดมศึกษา

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมงานประชุมปัจฉิมนิเทศและส่งครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน รุ่นที่ 20 กลับสาธารณรัฐประชาชนจีน มีนางจิ้ง เหว่ย รอง ผอ.ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ นางเฝิง จวินอิง อัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วม โดยตนได้ขอบคุณศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ หรือ CLEC (Center of Language Education Cooperation) ที่ได้ดำเนินโครงการครูอาสาสมัครจีนและจัดงานปัจฉิมนิเทศขึ้น เพื่อเป็นการต้อนรับอาสาสมัครทุกท่านที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ช่วยสอนภาษาจีนในสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยของไทย

ปลัด อว.กล่าวต่อว่า อว.มีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านการเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติในระบบอุดมศึกษาไทยทั้งในหลักสูตร Degree และ Non degree รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ภาษาจีนถือเป็นภาษาที่นักเรียนและนักศึกษาทุกคนจำเป็นต้องศึกษา กล่าวได้ว่า ครูอาสาสมัครชาวจีนทุกท่านเป็นผู้ช่วยพัฒนาทักษะภาษาจีนให้บุคลากรไทย เป็นกลไกที่สำคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ของไทยและจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

คุณกำลังดู: อว.ขอบคุณครูอาสาสมัครจีน ช่วยพัฒนาอุดมศึกษา

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด