อ๋อมันเป็นแบบนี้... ร้านเฉลยเหตุผลไม่รับ "คนละครึ่ง" ติดป้ายบอกชัด อย่าให้ต้องพูดซ้ำ!

อ๋อมันเป็นแบบนี้... ร้านเฉลยเหตุผลไม่รับ "คนละครึ่ง" ติดป้ายบอกชัด อย่าให้ต้องพูดซ้ำ!

นายกรัฐมนตรี ประชุม ครม. จับตาเสนอแผนบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ - ของบสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ ร.พ.มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ

ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาล ล่าสุด ในช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงของการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุม

อย่างไรก็ตาม สำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ คาดว่าจะมีการนำเสนอวาระต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 การให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 ซึ่งมีเนื้อหาที่มุ่งคุ้มครองดูแลคนประจำเรือที่ทำงานบนเรือเดินทะเล ทั้งในเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ที่จะส่งผลให้การเดินเรือระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ขณะเดียวกัน คาดว่าจะมีการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบกลางเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


คุณกำลังดู: อ๋อมันเป็นแบบนี้... ร้านเฉลยเหตุผลไม่รับ "คนละครึ่ง" ติดป้ายบอกชัด อย่าให้ต้องพูดซ้ำ!

หมวดหมู่: ความบันเทิง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด