ยันภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปปลอดภัย ป้องกันสายพันธุ์โควิด-19 ที่ระบาดในไทย

ยันภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปปลอดภัย ป้องกันสายพันธุ์โควิด-19 ที่ระบาดในไทย

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปว่า ที่ผ่านมาได้นำมาฉีดเพื่อป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อในกลุ่มผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำและร่างกายไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้จากการฉีดวัคซีน และใช้สำหรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 พบว่าปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียงรุนแรง และวันที่ 16 มี.ค.2566 กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมแพทย์เฉพาะทางได้ประชุมแนวทางการให้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป ซึ่งยังคงแนะนำให้กลุ่มเสี่ยง 607 และผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำรับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป เพื่อป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อ และยังคงแนะนำให้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเป็นหนึ่งในยาหลักในการรักษาผู้ป่วย ทั้งนี้กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้าเกณฑ์สามารถเข้ารับการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปได้ที่ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ทุกแห่งทั่วประเทศ สถาบันบำราศนราดูร สถานพยาบาลโรงเรียนแพทย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล ผู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปจะป้องกันโรคได้นานประมาณ 6 เดือนต่อการฉีด 1 ครั้ง ทั้งนี้ยืนยันว่า ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปที่ยังมีอยู่ขณะนี้ ยังใช้ได้ดีกับสายพันธุ์ BA 2.75 และ BN.1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดอยู่ในประเทศไทย ดังนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปมีประสิทธิภาพดีและมีความปลอดภัยสูง.

คุณกำลังดู: ยันภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปปลอดภัย ป้องกันสายพันธุ์โควิด-19 ที่ระบาดในไทย

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด