ยกย่อง “ประยงค์ รณรงค์” ปราชญ์เกษตร ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566

ยกย่อง “ประยงค์ รณรงค์” ปราชญ์เกษตร ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 1/2566 มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เป็นประธานว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานเรื่องสำคัญดังนี้

1.ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อข้อเสนอนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบใหม่

2.มติคณะรัฐมนตรี ต่อรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2564

3.ความคืบหน้าการจัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2565

4.ผลการคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

5.การจัดงานสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติรองรับสังคมสูงวัย ปี 2566

และ 6.ผลการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566

ซึ่งปัจจุบันมีการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 2,993 ราย เป็นเงิน 85,931,394 บาท และสนับสนุนโครงการ 77 โครงการ เป็นเงิน 8,290,936 บาท ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบประกาศสดุดีเกียรติคุณยกย่องนายประยงค์ รณรงค์ อายุ 86 ปี ปราชญ์เกษตร เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566.

คุณกำลังดู: ยกย่อง “ประยงค์ รณรงค์” ปราชญ์เกษตร ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด