ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียน "สงกรานต์ในประเทศไทย" เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ยูเนสโก ประกาศแล้ว ขึ้นทะเบียน "สงกรานต์ในประเทศไทย" เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียน "สงกรานต์ในประเทศไทย" เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ยูเนสโก ประกาศแล้ว ขึ้นทะเบียน "สงกรานต์ในประเทศไทย" เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

วันนี้ (6 ธ.ค.2566) เมื่อเวลา 15.30 น. ในที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ครั้งที่ 18 ที่เมืองคาเซเน สาธารณรัฐบอตสวานา ประกาศขึ้นทะเบียน สงกรานต์ไทย (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year festival) เป็นรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ เรียบร้อยแล้ว

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียน "สงกรานต์ในประเทศไทย" โดยแสดงความขอบคุณในนามของรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทย ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มุ่งมั่น ทั้งจากฝ่ายประเมินผล และคณะกรรมการฯ ที่ได้คัดเลือกให้ "สงกรานต์ในประเทศไทย" อยู่ในรายการบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติรวมไปถึงสำนักเลขาธิการสำหรับการทำงานอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา

นายเศรษฐา กล่าวว่า สงกรานต์เป็นประเพณีในวันปีใหม่ไทย มีการเฉลิมฉลองในช่วงกลางเดือน เม.ย.ทั่วประเทศ เป็นประเพณีที่ได้รับการฝึกฝนและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยคนไทยและชุมชนชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นประเพณีอันงดงามและมีความหมาย สะท้อนถึงคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของไทยต่อบรรพบุรุษ ความเอื้ออาทรและความปรารถนาดีต่อผู้อื่น และจิตวิญญาณแห่งความสามัคคี

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า กิจกรรมในช่วงประเพณีสงกรานต์ทั้งหมดถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ของมรดกทางวัฒนธรรม โดยประเพณีสงกรานต์ที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ บิณฑบาต สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้อาวุโสที่เคารพนับถือ ตลอดจนการแสดงละครพื้นบ้าน และการแสดงที่เกี่ยวเนื่องกับตำนานสงกรานต์

สงกรานต์ไทย เป็นตัวแทนของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ และจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลยินดีที่จะส่งเสริมความรู้ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสงกรานต์ร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศ โดยหวังว่าการหารือและทำความเข้าใจร่วมกัน จะนำไปสู่การบรรลุสันติภาพและความมั่นคงสำหรับทุกฝ่าย ซึ่งรัฐบาลยินดีต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลกให้มาร่วมเทศกาล และสัมผัสประสบการณ์ของประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทย พร้อมด้วยรอยยิ้มและการต้อนรับที่อบอุ่น

สำหรับ "สงกรานต์ในประเทศไทย" ถือเป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ลำดับที่ 4 ของไทย โดยก่อนหน้านี้ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียนให้  "โขน" ในปี 2561 "นวดไทย" ในปี 2562 และ "โนรา" ของภาคใต้ ในปี 2564 การประชุมครั้งนี้ มีประเทศต่างๆ เสนอขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมฯ 45 รายการ

สำหรับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นหมวดหมู่ในวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หมายถึง การปฏิบัติ การแสดงออก ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรม และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย ยังมีอีกหลายรายการเตรียมพิจารณาลงทะเบียนกับองค์การยูเนสโก

คุณกำลังดู: ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียน "สงกรานต์ในประเทศไทย" เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

หมวดหมู่: สังคม

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด