ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรุงไทยแจ้งงดให้บริการวันนี้

กรุงไทย แจ้งงดให้บริการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องจากวันที่ 6 มี.ค. 66 เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรุงไทยแจ้งงดให้บริการวันนี้

กรุงไทย แจ้งงดให้บริการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันนี้ (6 มี.ค. 66) เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ความคืบหน้าการตรวสอบเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตล่าสุดผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่จะต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยนั้น ไม่สามารถยืนยันตัวตนในวันนี้ (6 มี.ค. 66) ได้ เนื่องจากธนาคารกรุงไทย แจ้งของดให้บริการยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เนื่องด้วยเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก

stop

วิธีตรวจสอบสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

สามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน และผู้ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่

  • สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
  • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง
  • ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
  • ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติ สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ลงทะเบียนบัตรคนจน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

  • ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน
  • ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

คุณกำลังดู: ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรุงไทยแจ้งงดให้บริการวันนี้

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด