ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นายกฯ สั่งเร่งแก้ปัญหาคนรอคิวหน้าแบงก์รัฐนาน

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ นายกฯ สั่งเร่งแก้ปัญหาคนรอคิวหน้าแบงก์รัฐนาน เพื่อลดความแออัด

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นายกฯ สั่งเร่งแก้ปัญหาคนรอคิวหน้าแบงก์รัฐนาน

ยืนยันตัวตน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" บัตรคนจน รอบใหม่ นายกฯ จี้เร่งแก้ปัญหาคนรอคิวหน้าแบงก์รัฐนาน

นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กังวลภาพประชาชนผู้มีสิทธิ แออัดหน้าธนาคารหรือจุดให้บริการ เพื่อรอเข้าแถวหรือต่อคิว รอยืนยันตัวตนตามสาขาธนาคาร ที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 บางสาขาธนาคารในบางวัน ทั้งธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน อาจเปิดให้คิวบริการแบบจำกัดจำนวน เช่น แค่ 100 คิว ทำให้เกิดภาพประชาชนแออัดเบียดเสียดรอรับบริการ

ซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หามาตรการแก้ไขหรือวิธีการเพิ่มเติม เพื่อช่วยประชาชนผู้มีสิทธิ สามารถยืนยันตัวตนได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มจำนวนคิวบริการ หรือการเปิดจองคิวก่อนไปธนาคาร เพื่อจะได้ไปยืนยันตัวตน ณ สาขาธนาคารตามเวลาที่กำหนด ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน ต้องคิดวิธีการทำงานให้เร็วและรอบคอบที่สุด เพราะนายกรัฐมนตรีอยากเห็นประชาชนผู้มีสิทธิได้ใช้ประโยชน์จากสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามกำหนดการและตรงตัวบุคคลกลุ่มเป้าหมายที่สุด

กระทรวงการคลัง รายงานว่าผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สำเร็จแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 2,742,919 ราย (สถานะ 7 มี.ค. 66) สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นขออุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-1 พ.ค. 66 โดยดำเนินการผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

1. ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น.ของทุกวัน

2. ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่

  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด
  • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
  • ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนโครงการฯ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ ปี 2565 เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th //

คุณกำลังดู: ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นายกฯ สั่งเร่งแก้ปัญหาคนรอคิวหน้าแบงก์รัฐนาน

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด