ยืนยันตัวตนบัตรคนจนทะลุ 1.74 ล้านแล้ว สศค.เปิดขั้นตอนยื่นอุทธรณ์หากไม่ได้สิทธิ

ยืนยันตัวตนบัตรคนจนทะลุ 1.74 ล้านแล้ว สศค.เปิดขั้นตอนยื่นอุทธรณ์หากไม่ได้สิทธิ

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า จากการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (บัตรคนจน) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุด วันที่ 3 มี.ค.66 พบประชาชนที่ตรวจสอบสิทธิและยืนยันตัวตนแล้ว 1.74 ล้านคน ขณะที่ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิได้ทำการยื่นอุทธรณ์ มีจำนวน 497,000 คน สำหรับกระบวนการขออุทธรณ์ ดังนี้ 1.ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ยื่นขออุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-1 พ.ค.66 รวม 62 วัน ดำเนินการได้ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้ ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.thหรือ https://welfare.mof.go.thได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

“เมื่อผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติได้ยื่นขออุทธรณ์แล้ว หากประสงค์ขอตรวจสอบหรือขอแก้ไขข้อมูล ขอให้ติดต่อที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนด เพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 พ.ค.66”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดระเบียบการยืนยันตัวตนของผู้ผ่านคุณสมบัติ เพื่อลดความแออัด ที่สาขา ธ.ก.ส. ด้วยการจัดส่งทีมงานลงพื้นที่ตามหมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน.

คุณกำลังดู: ยืนยันตัวตนบัตรคนจนทะลุ 1.74 ล้านแล้ว สศค.เปิดขั้นตอนยื่นอุทธรณ์หากไม่ได้สิทธิ

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด